Santa Fe del Penedès

abril de 1931 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Bosch Ferrando, Juan esquerres ? pagés
TA1 Capellades Casanovas, Cristobal esquerres minoria republicana pagés
TA2 Vallès Bosch, Josè esquerres minoria republicana pagés
Regidor Vallès Bosch, Francisco esquerres minoria republicana pagés
Regidor Forns Bosch, Ramon esquerres pagés Regidor Síndic
Regidor Janè Rosell, Josè dretes propietari

febrer de 1934 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Vallès Bosch, Francesc Unió de Rabassaires majoria esquerres pagés
TA1 Capellades Casanovas, Cristofol Unió de Rabassaires majoria esquerres pagés
TA2 Calvo Perez, Emili Unió de Rabassaires Majoria d´esquerres pagés
Regidor Ruiz Zarzoso, Miquel Esquerra Republicana majoria d´esquerres pagés

febrer de 1936 a juliol de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Vallès Bosch, Francesc esquerres Unió de Rabassaires pagés
TA1 Capellades Casanovas, Cristófol esquerres Unió de Rabassaires pagés El 3 de juny de 1936, Cristófol Capellades dimiteix com a regidor perqué s´ha donat de baixa d´Unió de Rabassaires, entitat que el va elegir. s´anomena com a nou regidor a Joan Montanè Esteve.
Regidor Calvo Pèrez, Emili esquerres Unió de Rabassaires pagés
Regidor Riuz Zarzoso, Miquel esquerres Esquerra Republicana de Catalunya
Regidor Janè Domingo, Josep dretes propietari

Maig 1935 – febrer 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Forns Montserrat, Josep
TA1 Lloret Rovira, Josep pagés
Regidor Montserrat Tutusaus, Bartomeu
Regidor Bosch Mata, Vicenç pagés
Regidor Janè Domingo, Josep propietari

Del octubre del 1934 al juny de 1935

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Janè Domingo, Josep dretes propietari Va ser designat alcalde gestor al ser destituits tots els altres regidors i l´alcalde. Del 20 d´octubre de 1934 fins el 3 de maig de 1935 no hi ha cap acta de sessió de l´Ajuntament, ja que sols hi van quedar el secretari i l´alcalde gestor.

3.2 Sindicals

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Secció local – Unió de Rabassaires 52

3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Sindicat Agrícola Cooperatiu 1910 1910-1925 Carrer Major, 1 / 1925- 1939 Plaça Esglèsia 0 De 1910 fins a 1925 es va anomenar Sindicat Agrícola La Unió. A partir d´aquesta data passa a anomenar-se Sindicat Agrícola Cooperatiu.

3.5 Ateneus, centres, societats…

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Centre Agrari (La Criolla) 1932 carrer Major, 5 23 Aquest centre desapareix amb l´arribada de la guerra civil.

5. Conflictes (aldarulls, manifestacions sabotatges, vages…)

Conflicte (10) Tipus(11) Data Breu descripció
Robatori caixa municipal novembre 1931 Es produix un robatori a la caixa municipal de l´Ajuntament. Es roben 933 ptes i dies desprès aquesta quantitat es retornada, sota secret de confesió, al mossén LLuis Pujol el qual ho entrega a l´alcalde.
Conflicte rabassaire sindical des d´octubre de 1931 fins a 1934 Conflicte originat amb l´actitud dels rabassaires de no pagar les parts de la collita de vi als propietaris perqué aquests es neguen a signar els rebuts. Els rabassaires exigeixen que s´apliqui la Llei de Contractes de Conreu. s´arriba a un principi d´acord a l´octubre de 1934, peró a la reunió sols hi assiteix un propietari.
Clausura Centre Agrari agost 1934 l´Ajuntament fa tancar aquesta societat perqué va obrir les seves portes sense demanar cap permís i desprès de reclamar en moltes ocasions els seus estatuts , l´ajuntament va procedir a la clausura del local. A l´octubre de 1934 es sol.licita que es torni a obrir.
Diputació Barcelona...