Sant Vicenç de Calders

febrer de 1934 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Güixens Lleó, Pere Comissió de governació
TA1 Caralt Lluch, Emili Alcalde segon. Comissió de Foment
Regidor Güell Güixens, Pau Comissió de governació i junta local del cens electoral
Regidor Rovira Pugibet, Jaume Comissió d´hisenda i junta local del cens electoral
Regidor Solé Caralt, Josep Comissions d´hisenda i foment

febrer de 1936 a juliol de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Güixens Lleó, Pere Comissió d´hisenda. Prenen possessió els regidors destituïts després dels fets d´octubre
TA1 Caralt Lluch, Emili Comissió de governació
Regidor Rovira Pugibet, Jaume Comissions d´hisenda, governació i foment
Regidor Mercader Romeu, Pau A partir del 7 de març, pren possessió com a regidors suplent que ha de cobrir la vacant de Josep Solé Caralt, que va morir. Comissió de Foment
Regidor Güell Güixens, Pau A partir del 7 de març. Comissions d´hisenda, governació i foment.

Maig 1935 – febrer 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Caralt Güixens, Pau Comissió gestora Comissions d´hisenda i governació.
TA1 Ferré Parés, Bonaventura Comissió gestora Alcalde segon. Comissions d´hisenda i foment
Regidor Mercader Ramon, Josep Comissió gestora Comissions de governació i foment
Regidor Borrut Caralt, Josep Comissió gestora Comissions d´hisenda i governació
Regidor Mercader Ramon, Joan Comissió gestora Comissió de fomet

octubre de 1934 a maig de 1935

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Caralt Güixens, Pau Comissió gestora Designat alcalde pel coronel de la comandància militar de la 4a regió, Julio de Rivera, el 18 d´octubre.
Regidor Font Pallerols, Laureà Comissió gestora Designat vocal pel coronel de la comandància militar de la 4a regió, Julio de Rivera, el 18 d´octubre.
Regidor Mercader Ramon, Joan Comissió gestora Designat vocal pel coronel de la comandància militar de la 4a regió, Julio de Rivera, el 18 d´octubre.

abril de 1931 fins maig de 1933

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Borrut Caralt, Benet Article 29 Alcalde elegit en seona votació per majoria simple. No es varen realitzar eleccions ja que varen ser proclamats el 5 d´abril de 1931.
Regidor Caralt Güixens, Pau Article 29 Procurador síndic. Proclamat el 5 d´abril. Comissió de la policia rural
Regidor Güixens Lleó, Pelegrí Article 29 Comissions d´hisenda, foment i governació
Regidor Mercader Ramon, Josep Article 29 Comissions de governació i policia rural
Regidor Caralt Borrut, Pau Article 29 Proclamat el 5 d´abril. Comissions d´hisenda, foment i junta del cementiri.
Regidor Pons Casellas, Casimir Article 29 Proclamat el 5 d´abril. Comissions d´hisenda i Junta del cementiri.

25 de maig de 1933 a gener de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Solé Caralt, Josep Comisió gestora A causa de ser un ajuntament que va ser proclamat sense eleccions, mitjançant l´article 29, el govern de la Generalitat mana el cesament d´aquests i la formació de comissions gestores. Càrrec de prsident
Regidor Borrut Coll, Isidre Comissió gestora Càrrec de vocal.
Regidor Nin Mercadé, Josep Comissió gestora Càrrec de vocal

3.5 Ateneus, centres, societats…

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Casino de Sant Vicenç de Calders 0 Font: l’Abans
Casino de Sant Vicenç de Calders 0 Font: l’Abans
La Sala de Sant Vicenç de Calders Carrer de les Basses 0 Relacionada amb la Germandat de Socors Mutus de Sant Llorenç

3.6 Altres

Nom Tipologia Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Germandat de Socors mutus de Sant Llorenç Socors mutus 0 Els seus membres acostumaven a anar a La Sala
Diputació Barcelona...