Sant Pere de Riudebitlles

abril de 1931 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Rumeu Mestres, Jaume Republicà 44 paleta (1883-1938) Va passar a ser regidor a partir del 27 de juliol de 1933
TA1 Creixell Respall, Pablo republicà 53 pages (1981-1962)
TA2 Sogas Olive, Josè republicà 39 (1892-1968)
Regidor Fabra Escobedo, Jose republicà 53 comerciant (1881-1960) Va ser alcalde a partir del 27 de juliol de 1933
Regidor Cols Sogas, Jose republicà 46 pages (1884-1963)
Regidor Tort Parellada, Antonio republicà 49 paparer (1882-1957)
Regidor Casanovas Salas, Pedro republicà
Regidor Pontnou Flo, Jose republicà 26 (1905-?)

febrer de 1934 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Creixell Montserrat, Josep 52 (1882-1940?)
TA1 Gumà Miret, Ignasi Esquerra Republicana de Catalunya 45 pagés (1889-1974)
TA2 Alegre Estalella, Enric 39 industrial (1895-1981)
Regidor Vallés Arús, Antoni 43 (1881-?)
Regidor Valls Llangarriu, Pere 57 paparer (1877-1946)
Regidor Rumeu Esteve, Jaume 52 (1882-1968)
Regidor Fabra Escobedo, Josep Lliga Catalana 53 comerciant (1881-1960)
Regidor Baquès Grau, Joan Lliga Catalana 54 pagés (1880-1970)

octubre de 1934 a febrer de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Freixas Marra, Francisco Lliga Catalana 48 fuster (1886-1961) Alcalde accidental o interí fins el maig del 1935
Alcalde Fabra Escobedo, Jose Lliga Catalana 53 comerciant (1881-1960) Alcalde accidental o interí fins el setembre de 1935. Torna a ser alcalde del 6 de novembre de 1935 fins el 18 de febrer de 1936.
Alcalde Teruel Exposito, Bonaventura 43 pagés (1891-1971) Alcalde des del setembre fins el 3 de novembre de 1935.
TA1 Sogas Olivè, Josep 42 (1892-1968) El van cessar el 3 de novembre de 1935.
TA1 Casanovas Olivella, Federico 60 comerciant (1876-1936) Des del 6 de novembre de 1935
TA2 Bou Masana, Antoni 32 carter (1902-1983) El van cessar el 3 de novembre de 1935
TA2 Botifoll Vivó, Ramon 54 paparer (1880-1950) Des del 6 de novembre del 1935.
Regidor Cols Sogas, Josep 42 pagés (1892-1968) Fou dipositari de fons des del 10 d´octubre del 1935 fins el 3 de novembre de 1935.
Regidor Romeu Carbó, Camil 53 pagés (1881-1957) Des del 3 de maig de 1935.
Regidor Creixell Miquel, Antoni 38 (1893-1978) El van cessar el 3 de novembre de 1935.
Regidor Olivella Olivella, Pedro 42 enterramorts (1891-1968) Des del 6 de novembre de 1935.
Regidor Fabra Boloix, Jaime 27 industrial (1907-1987) Des del 6 de novembre de 1935.
Regidor Estruch Torrents, Pedro 44 comerciant (1890-1974) Des del 6 de novembre de 1935
Regidor Torrents Albet, Rómul industrial Des del 25 d´octubre de 1934 fins el 10 d´octubre de 1935

febrer de 1936 a juliol de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Creixell Montserrat, Josep Esquerra Republicana de Catalunya 54 (1882-1940?)
TA1 Gumà Miret, Ignasi republicà 47 pagés (1889-1974)
Regidor Alegre Estalella, Enric 41 industrial (1895-1981)
Regidor Vallés Arús, Antoni 45 (1891-?)
Regidor Valls Llangarriu, Pere 59 paparer (1977-1946)
Regidor Rumeu Esteve, Jaume 42 pagés (1882-1968)
Regidor Bou Masana, Antoni 34 carter (1902-1983) Des del 23 d´abril de 1936.
Regidor Pontnou Flo, Josep 31 (1905-?) Des del 23 d´abril de 1936 fins el 30 de juliol de 1936.
Regidor Fabra Escobedo, Josep Lliga Catalana 55 comerciant (1881-1960) Fins el 23 d´abril de 1936.
Regidor Baquès Grau, Joan Lliga Catalana 56 pagés (1880-1970) Fins el 23 d´abril de 1936
Regidor Alegre Ràfols, Josep Esquerra Republicana de Catalunya 36 paleta (1900-1947) Comença el 30 de juliol de 1936
Regidor Vilaseca Mañosas, Francisco Esquerra Republicana de Catalunya 34 pagés (1887-1960) Comença el 30 de juliol de 1936

3.1 Politiques

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Joventut Republicana de Sant Pere de Riudebitlles. 22-2-1905 Bonavista, 7 0
Centre Republicà Obrer 15-10-1909 C/Nou 0
Associació Jovent Nacionalista de Riudebitlles 15-01-1923 C/Nou, 5 0
Unió ciutadana de Sant Pere de Riudebitlles 27-11-1934 0
Centre Tradicionalista 13-12-1895 C/Major, 41 0

3.2 Sindicals

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
UNIÓ DE RABASSAIRES 0
CNT 0

3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Nou Sindicat Agrícola de Sant Pere de Riudebitlles 10-4-1913 C/Major, 41 0
Associació Agrícola Sant Isidre 14/05/1915 C/ Nou, 9 0
Cooperativa Agrícola de Sant Jeroni 13/12/1923 0

3.4 Religioses (Ni parroquies ni convents) (8)

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Societat de Beneficiéncia Mútua sota l´advocació de Sant Jeroni 02/07/1901 0

3.5 Ateneus, centres, societats…

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Casino Riudebitllenc 18-03-1911 C/Nou 0
Grup de Cantaires de l´Ateneu Republicà Català 0 Representant: Jaume Valls
Orfeó Infantil Sant Domingo 0 Director: Josep Arnan
Cor la Violeta 1919 40 President: Dionís LLuch Director: Pere Olivella Director: Josep Vallés
Centro Republicano Radical Obrero C/ Enric Navarro 0 President: Pau Creixell
Ataneu Republicà Català C/ Enric Navarro 0

3.6 Altres

Nom Tipologia Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Foot-ball Club Riudebitlles Esportiva 13/06/1922 0
Aigües Potables de Tórró 16/11/1926 C/Nou, 23 0 Data de baixa: 1943
Cooperativa d´Aigües Potables 22/09/1927 0
Grup Cultural Esportiu Esportiva 09/04/1930 C/Major, 22 0
Mutualitat Escolar Riudebitllenca Socors Mutus 07/10/1915 Pç. Josep Zulueta, 1 0
Mutualitat Escolar (La Previsora Escolar Riudebitllenca) Socors Mutus 14/10/1915 Pç. Josep Zulueta, 1 0

4. Cens de protagonistes de la vida pública

Cognoms, Nom Ofici Ambit d’actuació (9) Tasca destacable
Ramírez Isard, Enric Secretari de l´Ajuntament Va salvaguardar els arxius municipals i de l´esglèsia durant els anys de la guerra. Nota: Fou afusellat el 1939 al Camp de la Bota.
Diputació Barcelona...