Sant Pere de Ribes

abril de 1931 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Cuadras Marcer, Joan Minoria Republicana del Centre d´Agricultors Obrer idem 32 anys llaurador Fou de nou alcalde des del gener fins a l´octubre de 1934 i des del febrer de 1936 fins a l´esclat de la guerra, on surt com a afiliat a ERC.
Alcalde Rovira Arnan, Serafi 55 comerç era alcalde de barri de Puigmolto
Alcalde Puig Rossell, Eduard 41 llaurador alcalde de barri de lesTorres
Alcalde Sanchez Bou, Josep 52 llaurador alcalde de barri de la Vilanoveta
Regidor Pacual Masso, Francesc Minoria Republicana del Centre d´Agricultors Obrer 44 llaurador No es va presentar a les elecions de 1934. En canvi fou de nou regidor a partir de febrer de 1936, en sustitucio de Josep Roig Piera, que va ser baixa per canvi de domicili.
Regidor Fuster Planas, Josep Minoria Republicana del Centre d´Agricultors Obrer 44 llaurador
Regidor Coll Soler, Pere Minoria Republicana del Centre d´Agricultors Obrer 32 llaurador
Regidor Roig Piera, Josep Minoria Republicana del Centre d´Agricultors Obrer 38 perit quimic Fou reelegir el gener de 1934, pero no es reposat el febrer de 1936 per canvi de municipi
Regidor Puig Vendrell, Manuel Minoria Republicana del Centre d´Agricultors Obrer 39 agricultor
Regidor Marcer Soler, Rossend Minoria Republicana del Centre d´Agricultors Obrer 32 llaurador
Regidor Vidal Camps, Antoni Minoria Republicana del Centre d´Agricultors Obrer 50 llaurador
Regidor Pages Rigual, Isidre MinoriaRepublicana Centre d´Agricultors Obrers 55 agricultor

febrer de 1934 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
TA2 Bertran Mila, Pere equip de govern 53 llaurador Fou reposat el febrer de 1936
Regidor Giralt Planas, Jaume formava part de l´oposicio 48 fou president segon de l´ajuntament des de l´octubre de 1934 fins al febrer de 1936
Regidor Cuadras Soler, Josep regidor a l´oposicio 52 agricultor Fou nomenat regidor durant el periode compres entre l´octubre de 1934 i el febrer de 1936
Regidor Mila Mestre, Isidre formava part de l´oposicio 35 comerç Va formar part de l´ajuntament post fets d´octubre de 1934 i fins el febrer de 1936

octubre de 1934 a febrer de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Tallavi Borras, Ramon 64 subcaporal dels mossos d´esquadra
TA2 Pascual Palau, Josep 52 llaurador
Regidor Coll Carbonell, Josep 45 agricultor

1934-1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
TA2 Jacas Guillaumes, Josep regidor de govern 55 propietari Es elegit regidor a les eleccions de 1934,continua durant el periode posterior als fets d´octubre de 1934 i continuara el febrer de 1936 fins a l´esclat de la guerra

3.1 Politiques

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Minoria Republicana del Centre d´Agrocultors Obrers 0 Denominacio dels regidors de govern a les elecciones de 1931. Possiblement en compartir la seu social amb altres partits i sindicats obrers d´esquerres prendrien aquesta denominacio. Posteriorment alguns dels regidors formaven part d´ERC. Tenien la seu social al local del Centre d´Agricultors Obrers.
Esquerra Republicana de Catalunya 0 Tenien la seu al Centre d´Agricultors Obrers
Lliga Regionalista 0 Es reunien al local del Foment
POUM 0 A l´octubre de 1936 hi havia algun regidor, el que fa suposar que abans de la guerra segurament tenien una minima infraestructura
PSUC 0 a l´octubre de 1936 tenien algun regidor i se suposa que tenien alguna infraestrutura abans de l´esclat de la guerra

3.2 Sindicals

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Unio de Rabassaires 0 Tenien el local al Centre d´Agricultors Obrers
CNT 0 A l´octubre de 1936 hi havia algun regidor d´aquesta formacio. Se suposa que tenien alguna infraestructura abans de la guerra

3.4 Religioses (Ni parroquies ni convents) (8)

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Colegio de la Divina Pastora 0
Redos de Sant Josep i Sant Pere 0
Federacio de Joves Cristians 0

3.5 Ateneus, centres, societats…

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Foment local a Ca la Brigida 0
Centre Parroquial local a la Plaça Marcer 0
El Casino local a la Plaça Marcer 0
Centre Recreatiu al carrer 14 d´abril (ara carrer nou) 0

4. Cens de protagonistes de la vida pública

Cognoms, Nom Ofici Ambit d’actuació (9) Tasca destacable
Ramos Coma, Emili President del Foment
Roig Piera, Josep perit quimic periodisme Fundador de la primera publicacio ribetana, el Montgros, als anys 10. Va participar almenys a la Veu de Ribes durant els anys vint, abans d´entrar en politica
Diputació Barcelona...