Sant Martí Sarroca

abril de 1931 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Marcè Elias, Manuel El 25 d´octubre de 1931, va dimitir l´Alcalde Pere Torrents, i Manuel Mercé, que era TA2, va passar a ser l´alcalde.
TA2 Marlès Cuscó, Josep 36 Pagés Va estar regidor i el 25 d´octubre passa a ser TA2.
Regidor Santacana Carbonell, Benet
Regidor Escofet Cuscó, Joan El 25 d´octubre de 1931 passa a ser Sindic
Regidor Colet Grau, Joan
Regidor Vallés Escfet, Enric 28 Pagès propietari
Regidor Cruset LLenas, Josep 40 Pagés
Regidor Rabella Farrè, Pere 33 Barber El 25 d´octubre del 1931, passa ha ser TA1

febrer de 1934 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Marce Elias, Manuel Grup Arrabassaire amb Coalicio d´Unio Socialista d
TA1 Puiggrós Sogas, Josep Centre d´Esquerra Republicana de Catalunya 43 Pagés, parcer Amb 7 vots favorables, de 10 possibles.
TA2 Marlès Cuscó, Josep 39 Pagés Elegit TA2 amb 7 vots a favor, de 10
Regidor Rabella Ferré, Pere Centre d´Esquerra Republicana de Catalunya 36 Barber
Regidor Pera Llopart, Marcel.lí Centre d´Esquerra Republicana de Catalunya 37 Pagés
Regidor Santacana Carbonell, Benet
Regidor Cruset llenas, Josep Centre d´Esquerra Republicana de Catalunya 43 Pagés
Regidor Escofet Cuscó, Joan Grup Arrabassaire amb Coalicio d´Unio Socialista d
Regidor Ventura Soler, Joan Centre d´Esquerra Republicana de Catalunya 33 Pages
Regidor Sivill Bertran, Joan Centre d´Esquerra Republicana de Catalunya 48 pagés

febrer de 1936 a juliol de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Marcè Elias, Manuel El 28 de març de 1936, Manuel Mercé va presentar la dimisió com alcalde, argumentant per escrit, que no disposava del temps necessàri per la feina que hi havia a l´Ajuntament.
TA1 Puiggrós Sogas, Josep 45 Pagés, parcer
TA2 Marlès Cuscó, Josep 41 Pagés
Regidor Rabella Ferré, Pere 38 Barber El 28 de marçdel 1936, l´Alcalde Manuel Mercé presenta la dimisió i ès nomenat alcalde en Pere Ferré.
Regidor Sivill Bertran, Joan 50 pagés
Regidor Pera Llopart, Marcel.li 39 pagés
Regidor Santacana Carbonell, Benet
Regidor Ventura Soler, Joan 35 Pagés
Regidor Cruset Llenas, Josep 45 Pagés
Regidor Escofet Cusco, Joan

Maig 1935 – febrer 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Balada Jorba, Josep Fins el 10 de juny de 1935 no es va formalitzà oficialment el nou ajunatment amb un ple. Va ser elelgit alcalde amb 5 vots de 9.
TA1 Soler Canela, Josep 5 vots de 9
Regidor Ivern Pujol, Artur
Regidor Al¡s Roca, Joan Fins el 10 de juny de 1935 no es va formalitzà oficialment el nou ajunatment amb un ple.
Regidor Orga Figueres, Josep
Regidor Sivill Estalella, Pau
Regidor Tuya Roca, Joan
Regidor Colet Grau, Joan Fins el 10 de juny de 1935 no es va formalitzà oficialment el nou ajunatment amb un ple. Curiosament aquest regidor tambè va formar part de l´Ajuntament en el període de l´abril de 1931 a gener del 1934.

8 d´octubre 1934 a 19 d´octubre 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Ferrer Canals, Josep Estanquer Va ser nomenat Alcalde Gestor en el acte del 14 de novembre de 1934. Va presidir l´acte de destitució de l´Ajuntament, Eugení Muñoz Hoyuelo, Tinent d´asalt, Delegat de l´Ex. General Comandant Militar de la 4ª. Divisió Orgànica. Es destitueix l´Ajuntament per ordre del Comandant Militar i es nomena l´Alcalde Gestor. El 23 de novembre de 1934, (Personado el Comandante Militar D. Baltasar Aparició, (resolver la dimisión de Josep Ferrer por motivos de salud. Pasa el cargo de Alcalde Gestor a Ramón Ametller Olivella).) Aquestes 2 actes van ser en castellà, després ja tornen a ser en català. No es constitui el nou Ajuntament fins el 10 de juny de 1935.

Abril del 1931 a juny de 1931

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Torrents Claret, Pere Va ser alcalde fins el 25 d´octubre del mateix any 1931 quan va dimitir.
TA1 Pera Llopart, Francesc El 25 d´octubre de 1931 no continua quan ès renova l´Ajuntament per la dimisió de l´Alcalde Pere Torrents.

30 octubre 1934 a 2 maig 1935

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Ametller Olivella, Ramon Va ser nomenat Alcalde Gestor el 23 d´octubre de 1934, en substitució de Josep Ferrer Canals. Va ejercir aquest càrrec fins que ès va nomenar el nou Ajuntament, el 10 de juny de 1935.

3.1 Politiques

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
CENTRE REPUBLICÀ DEMOCRÀTIC 0 ERC

3.2 Sindicals

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
UNIÓ DE RABASSAIRES de les Cases Noves 0
UNIÓ DE RABASSAIRES 4/2/1922 0
UNIÓ DE RABASSAIRES de la Bleda 4/2//1922 0

3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
cooperativa de progrés agrícola 1922 0

3.4 Religioses (Ni parroquies ni convents) (8)

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
CENTRE CATEQUÍSTIC 0
ASSOCIACIÓ DE FILLES DE MARIA 0

3.5 Ateneus, centres, societats…

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
CENTRE MARTINENC D’ESBARJO 1934 c/ Font, 8 0
SOCIETAT SARROCA NOVA 0
coral sarroca nova 0

3.6 Altres

Nom Tipologia Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
LA GERMANDAT DEL SANT CRIST 0
Diputació Barcelona...