Sant Llorenç d´Hortons

abril de 1931 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
TA1 Montserrat Rovira, Josep
TA2 Mas Casadevall, Jaume
Regidor Carreras Julià, Josep
Regidor Canals Matas, Pere
Regidor Tardà Enrich, Joan

febrer de 1934 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Esteve Carreras, Antoni Unió de Rabassaires treballador del camp
TA1 Mas Casadevall, Jaume
TA2 Esteve Torruella, Antoni
Regidor Enrich Miquel, Joan
Regidor Esteva Sabat, Joan
Regidor Subirana Guilera, Francesc
Regidor Arnau Farrè, Salvador

octubre de 1934 a febrer de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Grifol Tarrida, Josep No hi ha sessions entre el 4 de novembre de 1934 i el 3 de maig de 1935. Alcalde i regidors nomenats per decret (AMSLH, Llibre d´actes 1934-1938, 2r)
TA1 Canals Marinè, Francesc No hi ha sessions entre el 4 de novembre de 1934 i el 3 de maig de 1935. Alcalde i regidors nomenats per decret (AMSLH, Llibre d´actes 1934-1938, 2r)
TA2 Bonastre Cortelles, Pere No hi ha sessions entre el 4 de novembre de 1934 i el 3 de maig de 1935. Alcalde i regidors nomenats per decret (AMSLH, Llibre d´actes 1934-1938, 2r)
Regidor Esteva Bosch, Pere No hi ha sessions entre el 4 de novembre de 1934 i el 3 de maig de 1935. Alcalde i regidors nomenats per decret (AMSLH, Llibre d´actes 1934-1938, 2r)
Regidor Costa Mabras, Josep No hi ha sessions entre el 4 de novembre de 1934 i el 3 de maig de 1935. Alcalde i regidors nomenats per decret (AMSLH, Llibre d´actes 1934-1938, 2r)
Regidor Carafí Capellades, Francesc No hi ha sessions entre el 4 de novembre de 1934 i el 3 de maig de 1935. Alcalde i regidors nomenats per decret (AMSLH, Llibre d´actes 1934-1938, 2r)
Regidor Pujadas Claramunt, Josep No es presenta a prendre possessió del càrrec No hi ha sessions entre el 4 de novembre de 1934 i el 3 de maig de 1935. Alcalde i regidors nomenats per decret (AMSLH, Llibre d´actes 1934-1938, 2r)
Regidor Ollè Maseras, Francesc No es presenta a prendre possessió del càrrec No hi ha sessions entre el 4 de novembre de 1934 i el 3 de maig de 1935. Alcalde i regidors nomenats per decret (AMSLH, Llibre d´actes 1934-1938, 2r)

febrer de 1936 a juliol de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Esteve Carrerras, Antoni Unió de Rabassaires treballador del camp
TA1 Mas Casadevall, Jaume
TA2 Esteve Torruella, Antoni
Regidor Enrich Miquel, Joan
Regidor Esteva Sabat, Joan
Regidor Subirana Guilera, Francesc
Regidor Arnau Ferrè, Salvador

de l´abril de 1931 al 12 de juliol de 1931

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Pujadas Claramunt, Jaume La corporació accepta les dimisions presentades peró no les de regidor per considerar que ni hi ha cap motiu que ho justifiqui; malgrat tot, Jaume Pujadas Claramunt, Narcís Estruch Garriga i Jaume Rius Tornè abandonen la sessió (AMSLH, Llibre d´actes 1931-1932, 8v-9v). Es desconeix el perqué d´aquesta renúncia; tot i que no es descarta que fos per una qüestió de desconfiança dels propietaris envers el nou alcalde fins el punt de forçar la dimissió. En aquest sentit no es descarta interpretar la disconformitat manifesta, el dia del nomenament, de Josep Grifol Tarrida amb l´elecció d´aquest nou alcalde (AMSLH, Llibre d´actes 1931-1932, 1r).
Regidor Estruch Garriga, Narcís La corporació accepta les dimisions presentades peró no les de regidor per considerar que ni hi ha cap motiu que ho justifiqui; malgrat tot, Jaume Pujadas Claramunt, Narcís Estruch Garriga i Jaume Rius Tornè abandonen la sessió (AMSLH, Llibre d´actes 1931-1932, 8v-9v). Es desconeix el perqué d´aquesta renúncia; tot i que no es descarta que fos per una qüestió de desconfiança dels propietaris envers el nou alcalde fins el punt de forçar la dimissió. En aquest sentit no es descarta interpretar la disconformitat manifesta, el dia del nomenament, de Josep Grifol Tarrida amb l´elecció d´aquest nou alcalde (AMSLH, Llibre d´actes 1931-1932, 1r).
Regidor Grifol Tarrida, Josep La corporació accepta les dimisions presentades peró no les de regidor per considerar que ni hi ha cap motiu que ho justifiqui; malgrat tot, Jaume Pujadas Claramunt, Narcís Estruch Garriga i Jaume Rius Tornè abandonen la sessió (AMSLH, Llibre d´actes 1931-1932, 8v-9v). Es desconeix el perqué d´aquesta renúncia; tot i que no es descarta que fos per una qüestió de desconfiança dels propietaris envers el nou alcalde fins el punt de forçar la dimissió. En aquest sentit no es descarta interpretar la disconformitat manifesta, el dia del nomenament, de Josep Grifol Tarrida amb l´elecció d´aquest nou alcalde (AMSLH, Llibre d´actes 1931-1932, 1r).
Regidor Rius Tornè, Jaume La corporació accepta les dimisions presentades peró no les de regidor per considerar que ni hi ha cap motiu que ho justifiqui; malgrat tot, Jaume Pujadas Claramunt, Narcís Estruch Garriga i Jaume Rius Tornè abandonen la sessió (AMSLH, Llibre d´actes 1931-1932, 8v-9v). Es desconeix el perqué d´aquesta renúncia; tot i que no es descarta que fos per una qüestió de desconfiança dels propietaris envers el nou alcalde fins el punt de forçar la dimissió. En aquest sentit no es descarta interpretar la disconformitat manifesta, el dia del nomenament, de Josep Grifol Tarrida amb l´elecció d´aquest nou alcalde (AMSLH, Llibre d´actes 1931-1932, 1r).

Del 12 de juliol de 1931 a gener de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Grifol Tarrida, Josep La corporació accepta les dimisions presentades peró no les de regidor per considerar que ni hi ha cap motiu que ho justifiqui; malgrat tot, Jaume Pujadas Claramunt, Narcís Estruch Garriga i Jaume Rius Tornè abandonen la sessió (AMSLH, Llibre d´actes 1931-1932, 8v-9v). Es desconeix el perqué d´aquesta renúncia; tot i que no es descarta que fos per una qüestió de desconfiança dels propietaris envers el nou alcalde fins el punt de forçar la dimissió. En aquest sentit no es descarta interpretar la disconformitat manifesta, el dia del nomenament, de Josep Grifol Tarrida amb l´elecció d´aquest nou alcalde (AMSLH, Llibre d´actes 1931-1932, 1r).

3.2 Sindicals

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Societat Unió de Rabassaires de Sant Llorenç d´Hortons 8 de juliol de 1923 Hortons 0
Secció local de la Beguda Alta del Sindicat Unió de Rabassaires 1925 La Beguda Alta 0

3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Mont de Pietat de Sant Isidre 11 de juliol de 1914 Hortons 69
sindicat de la Beguda Alta de la Federació Católico-Agrària Barcelonina 1920-1921 La Beguda Alta 50

3.5 Ateneus, centres, societats…

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Centre Recreatiu Agrícola Hortonenc vers el 1905 Hortons 0
Unió Begudense 1924 La Beguda Alta 0
Societat Antiga Hortonenca 12 de novembre de 1925 Hortons 0

4. Cens de protagonistes de la vida pública

Cognoms, Nom Ofici Ambit d’actuació (9) Tasca destacable
Molinè Molinè, Jaume treballador del camp sindical El 23 de novembre de 1931 es demandat per Maria Bosch Trias (propietària de Can Bosch, Sant Joan Samora) per negar-se a donar les càrregues de raïm obligades.
Paret Bonastre, Mateu treballador del camp sindical El 23 de novembre de 1931 es demandat per Maria Bosch Trias (propietària de Can Bosch, Sant Joan Samora) per negar-se a donar les càrregues de raïm obligades.
Carrerras Llopart, Josep treballador del camp sindical El 31 de març de 1933 i la verema de 1934 s´enfronta a dues demandes judicials de rescissió del contracte de rabassa morta interposada per Emili Esteve Fontanals (propietari de Can Mus, Hortons) per negar-se a donar les càrregues de raïm obligades.
Esteve Miquel, Félix treballador del camp sindical Es nega a pagar la renda en parts de fruits al propietari de Can Font (Hortons) Carles de Camps d´Alcinellas.
Esteve Rovira, Família polític Exemple de fidelitat envers la República de la família Esteve Rovira de Cal Joanet del Curt per haver guardat a casa una bandera tricolor (possiblement de l´época de la Primera República).

5. Conflictes (aldarulls, manifestacions sabotatges, vages…)

Conflicte (10) Tipus(11) Data Breu descripció
Festa de la proclamació de la República polític 14 d´abril de 1934 Es festejà amb entusiasme la proclamació de la Segona República (discursos, manifestació i ball).
La qüestió rabassaire sindical 1931-1935 Es produeixen algunes demandes judicials per incompliment de contractes de rabassa morta.
Petició de segregació de la Beguda Alta i Baixa polític 1932 La conjuntura afavoreix i estimula les reivindicacions latents que es barregen, probablement, amb la qüestió rabassaire que a la Beguda sembla tenir una major incidéncia.
Diputació Barcelona...