Sant Jaume dels Domenys

abril de 1931 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Janè Mañè, Josep Republicà socialista 50 Pagés
TA1 Batet Freixes, Josep Republicà catalanista Pagés Comissió de governació i dipositari
TA2 Ventura Montserrat, Magí Republicà socialista Pagés Regidor Síndic, juntes de foment i cementiri.
Regidor Janè Guxens, Pere Republicà radical Pagés Juntes de Finances i sanitat
Regidor Mañè Gallart, Joan Republicà radical Pagés Juntes de governació, del cens i Junta administrativa del forn comú de Lleger.
Regidor Galofrè Batet, Ramon Republicà catalanista 28 Pagés Junta de governació.
Regidor Casañas Batlle, Josep Independent Pagés Junta de finances i Junta administrativa del Forn comú de Lleger. Ho deixa i el càrrec passa a Joan Mañè Gallart.
Regidor Amatller Ferrer, Ramon Independent Pagés Junta de foment i vocal de la Junta Municipal de Primera ensenyança.
Regidor Català Janè, Josep Sindicalista Pagés Junta de finances i de foment.

febrer de 1934 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Català Ravell, Josep UdR-ERC Unió de Rabassaires Pagés Dimiteix del càrrec el 29 de juliol de 1934. Forma part de les comissions d´obres Públiques i cultura.
TA1 Saperas Rovira, Salvador UdR-ERC Unió de Rabassaires Pagés Alcalde accidental a partir del 29 de juliol de 1934. Comissió d´Obres públiques, cultura i treball.
TA2 Bartra Clarassó, Antoni UdR-ERC Unió de Rabassaires Pagés Comissió d´Hisenda i cementiri
Regidor Janè Janè, Celestí UdR-ERC Unió de Rabassaires Pagés Comissions de governació, obres públiques, cultura i consell escolar de la 1ª ensenyança.
Regidor Pros Montserrat, Antoni UdR-ERC Unió de Rabassaires Pagés Comissió de Governació i cementiri.
Regidor Ventura Montserrat, Joan UdR-ERC Unió de Rabassaires Pagés Comissió d´Hisenda i Treball
Regidor Vendrell Piñol, Andreu Esquerra independent Pagés s´absenta de l´ajuntament per discrepàncies del 12 d´agost fins al 30 d´agost. Comissió d´Hisenda i cementiri.
Regidor Pros Montserrat, Ramon Esquerra independent Pagés s´absenta de l´ajuntament per discrepàncies entre el 12 d´agost i el 30 d´agost. Comissions de governació i treball

febrer de 1936 a juliol de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Bartra Clarassó, Antoni UdR-ERC Unió de Rabassaires Pagés
TA1 Saperas Rovira, Salvador UdR-ERC Unió de Rabassaires Pagés Pren possissió el 21 de febrer. Abans ocupa el seu lloc en Casimir Ferrè Cañas. Salvador Saperas Rovira estava inhabilitat.
TA2 Pros Montserrat, Antoni UdR-ERC Unió de Rabassaires Pagés
Regidor Janè Janè, Celestí UdR-ERC Unió de Rabassaires Pagés
Regidor Ventura Montserrat, Joan UdR-ERC Unió de Rabassaires Pagés
Regidor Català Ravell, Josep UdR-ERC Unió de Rabassaires Pagés Dipositari

Maig 1935 – febrer 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Vendrell Piñol, Andreu Comissió gestora Pagés Segons decret de la presidéncia de la Generalitat de 26 d´abril de 1935. Comissions de governació, hisenda i obres públiques.
TA1 Pros Montserrat, Ramon Comissió gestora Pagés Segons decret de la presidéncia de la Generalitat de 26 d´abril de 1935. Comissió d´hisenda, cementiri, junta del cens i càrrec de dipositari.
TA2 Galofrè Batet, Ramon Comissió gestora Pagés Segons decret de la presidéncia de la Generalitat de 26 d´abril de 1935. Comissió d´obres públiques i cultura.
Regidor Sadurní Solè, Josep Maria Comissió gestora Pagés Segons decret de la presidéncia de la Generalitat de 26 d´abril de 1935. Comissió d´hisenda, obres públiques i cultura.
Regidor Sanahuja Pellisè, Joan Comissió gestora Pagés Segons decret de la presidéncia de la Generalitat de 26 d´abril de 1935. Comissió de governació, cementiri i cultura.
Regidor Palau Ferrè, Isidre Comissió gestora Pagés Segons decret de la presidéncia de la Generalitat de 26 d´abril de 1935. Comissió de governació i junta de la 1ª ensenyança.
Regidor Llenas Vives, Antoni Comissió gestora Pagés Comissió de cementiri.
Regidor Janè Batet, Josep Comissió gestora Pagés Segons decret de la presidéncia de la Generalitat de 26 d´abril de 1935. Comissió d´obres públiques i governació.

8 d´octubre 1934 a 19 d´octubre 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Vilallonga Cañadell, Martí Comissió gestora Auxiliar de farmàcia Nomenat per Josè Alonso Alonso, capità de l´exércit, en virtut de les atribucions del Comandant de la 4ª Regió Militar. Cessa el 19 d´octubre.
TA1 Rovira Bolet, Antoni Comissió gestora Comerciant Nomenat per Josè Alonso Alonso, capità de l´exércit, en virtut de les atribucions del Comandant de la 4ª Regió Militar. Cessa el 16 d´octubre. Ocupa el seu lloc Andreu Vendrell Piñol.
TA2 Palau Alba, Josep Comissió gestora Propietari Nomenat per Josè Alonso Alonso, capità de l´exércit, en virtut de les atribucions del Comandant de la 4ª Regió Militar. Cessa el 16 d´octubre de 1934. Es substituït per Ramon Pros.
Regidor Colet Ferrè, Claudi Comissió gestora Boter Nomenat per Josè Alonso Alonso, capità de l´exércit, en virtut de les atribucions del Comandant de la 4ª Regió Militar. Cessa el 15 d´octubre.
Regidor Roig Palau, Alfons Comissió gestora Pagés Nomenat per Josè Alonso Alonso, capità de l´exércit, en virtut de les atribucions del Comandant de la 4ª Regió Militar. Cessa el 15 d´octubre.
Regidor Amatller Ferrer, Ramon Comissió gestora Pagés Nomenat per Josè Alonso Alonso, capità de l´exércit, en virtut de les atribucions del Comandant de la 4ª Regió Militar. Cessa el 15 d´octubre.
Regidor Paradís Ràfols, Joaquim Comissió gestora Nomenat per Josè Alonso Alonso, capità de l´exércit, en virtut de les atribucions del Comandant de la 4ª Regió Militar. Cessa el 15 d´octubre.
Regidor Bargalló Virgili, Casimir Comissió gestora Pagés Nomenat per Josè Alonso Alonso, capità de l´exércit, en virtut de les atribucions del Comandant de la 4ª Regió Militar. Cessa el 15 d´octubre.

octubre de 1934 a maig de 1935

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Vendrell Piñol, Andreu Comissió gestora Pagés Exerceix a partir del 19 d´octubre de 1934. Serà l´únic càrrec de l´ajuntament a partir del 22 d´octubre de 1934. Entre el 24 i el 30 d´abril de 1935 ès alcalde Magí Vendrell Fontanals per petició de Vendrell. Durant aquest periode no hi han actas municipals.
Regidor Pros Montserrat, Ramon Comissió gestora Pagés Exerceix a partir del 19 d´octubre de 1934 com a vocal. El 22 d´octubre es destituït de vocal i exercirà el càrrec de dipositari.

3.1 Politiques

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Esquerra Independenta 1933 o anterior ? 0 Agrupació creada per a presentar-se a les eleccions de febrer de 1934. Resulta ser el partit minoritari i té 2 regidors al consistori. Després dels fets d’Octubre, aquest passa a ser l’únic partit del consistori i el cap de llista serà alcalde en Comissió Gestora fins a les eleccions de febrer de 1936.
Esquerra republicana de Catalunya 1933 o anterior 0 Tenim el certificat d’Esquerra republicana de Catalunya conforme a Sant Jaume dels Domenys existeix una delegació del partit junt amb Unió de Rabassaires. 5 de desembre de 1933. Aquest partit assoleix la majoria en les eleccions de febrer de 1934.

3.2 Sindicals

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Unió de Rabassaires de Lletger Lletger 0 Vinculada a ERC
Unió de Rabassaires de Papiolet 1933 o anterior 0 Font: Jordi Pomés

3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Sindicat agrícola de Sant Jaume dels Domenys 1917 Carretera de Sant Jaume 0 No Els estatuts són de l´any 1918.

3.4 Religioses (Ni parroquies ni convents) (8)

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Associació fejocista IIª República Al costat de la rectoria 0 Adapten el local, anomenat (la cova) per les seves reduïdes dimensions, per a fer teatre de caire religiós, sota la direcció del mossen. Perdura fins el 1936.

3.5 Ateneus, centres, societats…

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Cal Pollatè (o Sala del Café de Dalt) ? Carrer d´Alfons Maseras amb la Carretera 0 no Separats de l´anomenat (partit de baix) o Societat del Café de Baix (pau del Gatell o Pau Pros) per discrepàncies. s´especialitzaran en teatre i representaran diverses obres així com operetes. Inicialment era d´homes, peró contractaven actrius de Barcelona per representar l´elenc femení. Va ser el primer lloc on es projectaren películes de cinema mut.
Cafè de Joan Güell ? Carretera de Sant Jaume (avui Fonda Sport) 0 no Acull els partidaris dels Olis, ja que ell es soci d´aquesta central, que tambè tè el suport del mossen. A la Sala faran teatre. Per primera vegada hi deixaran participar les noies del poble juntament amb els homes. Tambè hi faran projeccions de cinema mut. Durant aquest periode, el teatre serà de caire polític d´esquerres.
Societat cultural i recreativa de Papiolet 1916 Papiolet 0 Creada el 4 de desembre de 1916 amb el nom de (Sindicato Agrícola Oficial de Papiolet), i legalitzat el 16 de febrer de l´any següent. Finalitat: defensa dels interessos agrícoles en general, foment de l´ensenyament agrari, adquisició d´eines i material, mutualisme i esbarjo dels socis i les famílies.

3.6 Altres

Nom Tipologia Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Gran cor Coral Parroquial 1917 Església 0 no Fundat per Mossen Joan Pedrós.
Cor de les filles de Maria Cor parroquial 1917 Església 0 no Cor femení.
Els Goncers Grup de grallers 1885 0 no Tocaven a la rua de carnaval i tenien un extens repertori. Actuen fins al 1935.
Joventut Sanjaumenca Esportiva 1925 0 no Els estatuts són de 1932. Camp de futbol construït sobre uns terrenys cedits per la família de Pau Palau Rabassó. A l´ajuntament es troben les actes de les reunions entre 1932 i 1935 (entre les actes municipals del periode).
Germandat de Sant Antoni Ermità Socors mutus 1910 Sant Jaume dels Domenys 0 no Perdura fins al 1936. Fusió de dues germandats mès antigues.

4. Cens de protagonistes de la vida pública

Cognoms, Nom Ofici Ambit d’actuació (9) Tasca destacable
Vendrell Piñol, Andreu Pagés Política Personatge amb actuació controvertida. Era pagés, sense mès propietats que la casa de la seva dona. Treballa algunes parcel·les de Cal Marcè. És un dels que porten la bandera republicana a l´Ajuntament a l´Abril del 1931 i forma part del Comitè Revolucionari que proclamà la República a la població i que perdurà fins el 23 d´abril. Regidor de la minoria al febrer del 34, encapçalava la llista (Esquerra independenta). Obsessionat amb la realització de festes per l´aniversari de la proclamació de la república (en contra de l´opinió contrària d´UdR-ERC) i l´educació dels infants en els valors republicans mitjançant aquestes. Amb els fets d´octubre, queda com a Alcalde-Gestor, tirant endavant la construcció de les escoles. Després de la Guerra Civil seria designat primer alcalde franquista de la població despres de la comissió gestora inicial.
Palau Sonet, Josep Social President del Sindicat Agrícola de Sant Jaume dels Domenys.
Janè Janè, Benjamí Advocat Polític i social Advocat del pagesos que tenien conflictes amb els propietaris per l´afer de la llei de contractes de conreu. Tè una activitat destacada al 1935 en els judicis per estafa en aquest municipi, aconseguint fer guanyar als pagesos.

5. Conflictes (aldarulls, manifestacions sabotatges, vages…)

Conflicte (10) Tipus(11) Data Breu descripció
Conflicte per l´enllumenat públic Económic i social IIª República La Central eléctrica (Cooperativa popular eléctrica), anomenada popularment (els Olis), en funcionar amb Olis pesants, va ser creada cap a 1930 i entrà en competéncia amb l´Eléctrica del Penedès. El poble es divideix en dos bàndols, fins a l´extrem de no deixar fixar cables a les parets de les cases enemistades. Aquest enfrontament va significar una veritable (guerra) municipal, i a cada bàndol hi havia pobres i rics, propietaris i rabassaires, etc. Fins l´any passat, l´edifici encara es mantenia dret (c/ d´en Roig amb Pau Casals). Des de l´Ajuntament es reclama que es posi en concurs qui ha de subministrar l´electricitat (1934): concurs per l´enllumenat públic de Sant Jaume i tots els seus agregats, 51 llums en total. El resultat del concurs es perd amb la inexisténcia d´actas municipals entre novembre de 1934 i maig de 1935. Sembla ser que el guanyà l´Eléctrica de la Bisbal, ja que al gener del 1936 se li reclama retirar les línies de baixa tensió de la cooperativa per el perill que representava pels veïns de la Carronya, la torregassa i el tram de la Central a l´Esglèsia, que es trobaven completament abandonades.
Comitè (revolucionari) per proclamar la Repúblic Polític i social 15/04/1931 l´Ajuntament format per un comitè revolucionari decreta el canvi de nom de diversos carrers, l´adquisició de banderes republicanes, 3 dies de festa. Es contracten músics per la festa, generant la despesa de 35 ptes.
Forma de pagament de l´enllumenat públic Económic 1932 l´ajuntament dóna constància que, extraoficialment, alguns veïns han vist amb disgust la forma de pagament de l´enllumenat públic i volen que tots els veïns afectats en llur pagament exposin la seva voluntat. s´ordena repartir paperetes per a que ho facin a tots els caps de casa.
Incivisme a Lleger Social Novembre de 1931 Problemes d´incivisme en el barri de Lleger, amb el trencament de diverses bombetes durant la Festa Major.
Recurs de l´Eléctrica del Penedès contra l´Ajunt Económic 8 abril 1931 Fall del recurs interposat per Joan Solè Ferrè, veí de la Bisbal, com a gerent de l´Eléctrica del Penedès, contra l´acord municipal de 29 d´abril de 1930 en el qual es donava autorització a Lluís Piè Casanovas, de Barcelona, per a la instal·lació d´una central eléctrica i línies necessàries de distribució a baixa tensió al terme municipal. Senténcia favorable a l´Ajuntament al Tribunal contenciós administratiu de l´Audiéncia de Tarragona.
Falsedats contra el Secretari Personal i laboral maig 1931 En l´expedient del recurs de l´Eléctrica del Penedès contra l´Ajuntament, es diuen una série d´acusacions contra la honorabilitat del secretari de l´Ajuntament. Aquest demana una cópia per a veure si pren accions legals contra aquestes.
Incivisme d´alguns menors Social 1932 Alguns menors feien malvè pous del comú i les plaques del poble, de tal manera que són constants les reparacions dels pous afectats.
Venda il·legal de peix Económic 1933 Venda no autoritzada de peix a Lleger per part de (Pau Treset) de Banyeres. No paga els impostos corresponents, segons indica el denunciant, n’Isidre Figueres Sanahuja. Desprès de les corresponents gestions a l´ajuntament de Banyeres, se sap que era Pau Ràfols Sanahuja, i se li comunica que pagui 10 ptes en concepte de permís.
Reclamació judicial sobre la titularitat d´un pou Económic i patrimonial 1933 Reclamació judicial sobre la titularitat d´un pou públic, presentada pels Germans Rossell Huguet al Jutjat de Primera Instància i Instrucció nº 1 del Vendrell. El pou en qüestió estava situat a la partida (Ponet)
Suposada campanya insidiosa contra el Governador Polític 1933 Acusació de campanyes insidioses dels membres de l´Ajuntament contra el Governador Civil de la Província. Acusa en Josep Sendra. Tots els acusats es presenten, a requeriment del Governador, a Tarragona. Josep Sendra Carbonell i Pau Ràfols Xambó, que van fer la denúncia, no poden demostrar les acusacions.
Celebració del 14 d´abril al 1934 Polític Abril 1934 Els independents d´esquerra volen celebrar la festa de commemoració de la república, mentre que els d´Unió de Rabassaires no ho volen. Andreu Vendrell Piñol, proposa celebrar la festa al local on va sortir la manifestació que portà la bandera a l´Ajuntament l´any 1931. Creu que económicament ho poden fer, ja que són dels ajuntaments que millor van en aquest aspecte. A mès, proposa convidar els nens i nenes i professors de les escoles per a ensenyar-los i explicar-los el sentit ì el régim republica actual. Els d´Unió de Rabassaires s´oposen al·legant que el municipi ès molt disseminat. És controvertida la posició d´aques personatges, ja que serà alcalde durant el bienni negre i després primer alcalde franquista.
Proclamació de la República Polític i social 14 abril 1931 Manifestació que portà la bandera republicana a l´Ajuntament i festa amb músics.
Sis d´Octubre Polític i social 6-7 d´octubre de 1934 Incendi esglèsia de Sant Jaume (fotografia cedida per Josep Roig Sonet). Reconstrucció al 1935 (fotografia cedida per Josep Roig Sonet)
Reclamació de nou districte electoral Polític 1934 Reclamació de districte electoral per lleger, i aquest ès denegat. Reclamació de districte electoral per Papiolet. Ho reclamen Josep Català Ravell i Celestí Janè Janè, guanyadors de les següents eleccions. Es remet la petició al conseller de governació de la Generalitat i aquesta ès acceptada. A les eleccions de febrer de 1934 hi hauran, doncs, dos seccions electorals per comptes de la única que sempre hi havia hagut al poble.
Recepció del correu IIª República Queixes diverses sobre la mala recepció de la correspondéncia a la Torregassa i a Sant Jaume. Es fan gestions diverses per a que es canvii la hora d´arribada d´aquesta i es faci des de l´Arboç, peró són inútils.
Protesta contra el Sindicat de Metges de Catalunya Social 1934 Protesta contra el Sindicat de Metges de Catalunya pel seu fall respecte al Partit médic d´aquest municipi, el qual perjudicava al metge Sr. Parè i als veïns. Donat aixó, es procedeix a crear 1 plaça de metge municipal per l´assisténcia de tots els veïns.
Llei de contractes de conreu Social, polític i ecómic 1933-1934 – Retenció de les collites per part de molts parcers i rabassaires durant el 1931 al 1933. – Presentació de demandes de revisió al 1931 i 1933-34. – Al 1932 molts propietaris demanden els seus treballadors per estafa al Jutjat de Primera Instància i Instrucció del Vendrell. Aquestes són tornades al Jutjat de Pau i desestimades en haver caducat (1935) – Benjamí Janè es destaca en recolzar els pagesos i aconseguir que retinguessin les collites com a força de pressió. – l´ajuntament, en l´afer de la Llei de contractes i el fall del Tribunal de Garanties constitucionals, es declara al costat del President Companys de manera incondicional.
Paraules insidioses contra el metge Personal 1934 El metge es sent molest per la seva honorabilitat, donades les suposades insidies pronunciades pel conseller Saperas. La corporació no li dón importància i aquestes paraules ni tan sols arribaren a constar en acta.
Usurpació de funcions del secretari Polític Agost – setembre 1934 Conflicte entre l´Alcalde Saperas i el secretari Josep Carbó Puig. Segons el primer, aquest li usurpava atribucions própies. El conflicte ve arran que l´alcalde vol revissar els comptes des de l´any 1929 fins a la data. El secretari ja havia informat sobre la qüestió a la minoria del consistori, i diu que es posa en les seves atribucions. Pel que es vist, sembla que li tè jurada al secretari, tot demanant una inspecció dels comptes a la superioritat per escatir les possibles responsabilitats administratives que pugui tenir. De moment el suspen de sou i feina per 2 mesos. En protesta marxen la minoria i Joan Ventura Montserrat. Després dels fets d´octubre es reposa a en Carbó com a secretari.
Conciliacions entre pagesos i propietaris Social i econòmic 1934 l´Alcaldia de Sant Jaume dels Domenys fa de mitjancera entre pagesos i propietaris per tal de liquidar les rendes pendents del contractes retingudes a l’empara de la Llei de contractes de conreu. Aquestes (conciliacions) es feien a petició del propietari i sota els auspicis de l’ordre del governador militar de la província de 25 d´octubre de 1934. Només feia referència a les collites retingudes de l´any 1934, i en cap cas a les retingudes des de 1931, que seguiren via jutjat. Es realitzaren 52 conciliacions entre 14 propietaris i 51 parcers, en el qual es liquiden mútuament les rendes pendents. Es dóna el cas que algun propietari ha de pagar més que no pas rebre a causa dels endarreriments en adobs i despeses de plantació que havia retingut a mode de pressió i resposta davant a llei de contractes de conreu. Es reclamaven en total 3264,57 pessetes, 2,5 sacs de garrofes i el preu de 4,5 càrregues de vi.
Diputació Barcelona...