Pacs del Penedès

abril de 1931 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Sogas Bargalló, Pere ERC Al 1932 es produiex un canvi d´alcaldia. Joan Sadurní Martí serà en nou alcalde fins l´arribada de les próximes eleccions del 1934.
Regidor Solè Torrents, Joan
Regidor Rovira Nadal, Josè Josè Rovira Nadal figura com a Regidor Síndic
Regidor Rovira Solè, Josè
Regidor Gras Alemany, Josè

febrer de 1934 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Martí Salva, Josep
Regidor Rovira Montserrat, Josè
Regidor Ferrer Pellicè, Josè
Regidor Saperas Colet, Casimir
Regidor Grau Esclasans, Joan
Regidor Borrell , Francisco ERC

octubre de 1934 a febrer de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Batlle Suriol, Joan El 14 d´octubre de 1934, i sota el control d´un tinent de la guàrdia d´assalt, com a delegat del comandament militar de la Quarta Divisió, s´anomenà a Joan Batlle Suriol com a alcalde-gestor.
Regidor Rovira Vidal, Josè
Regidor Soler Grau, Josè
Regidor Sogas Trias, Josè
Regidor Saperas Colet, Marcelino
Regidor Via , Josè
Regidor Busquet Rius, Juan

febrer de 1936 a juliol de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Martí Salva, Josep
Regidor Esclasan Grau, Juan
Regidor Via , Josè
Regidor Ferrè , Josè
Regidor Rovira Vidal, Josè

3.1 Politiques

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Entitat a Can Batlle de la Plaça 0 Entitat que no fou legalitzada. Espai on s´hi reunien les persones conservadores mès adinerades del municipi.

3.2 Sindicals

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
UNIÓ DE RABASSAIRES 0

3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
SINDICAT AGRÍCOLA COOPERATIU “Unió d’agricultors” 0
Diputació Barcelona...