Olivella

abril de 1931 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Albareda Raventós, Amadeu Escollit amb 5 vots a favor i 1 en blanc ACTA DEL 25 DE MAIG DE 1933 (primera acta escrita en català): El Sr. Alcalde i regidors han de cessar el càrrec segons la Llei del 25 de Març de 1932 i es crea la Comissió Gestora del Municipi que està integrada pel President, Josep Rigual, designat per l’Honorable Conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya, el vicepresident, Antoni Martí i el secretari Antoni Bosch. No és fins el 30 d’Octubre de 1936 quan es fa constar a les actes les credencials de cada polític.
Regidor Albared Eurofet, Josep – Comissió d´hisenda – ACTA DEL 25 DE MAIG DE 1933 (primera acta escrita en català): El Sr. Alcalde i regidors han de cessar el càrrec segons la Llei del 25 de Març de 1932 i es crea la Comissió Gestora del Municipi que està integrada pel President, Josep Rigual, designat per l’Honorable Conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya, el vicepresident, Antoni Martí i el secretari Antoni Bosch.
Regidor Bosch Nicolau, Antoni

abril de 1931 a juny de 1931

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Rigual Fuster, Isidre – Comissió Hisenda i Governació – ACTA DEL 25 DE MAIG DE 1933 (primera acta escrita en català): El Sr. Alcalde i regidors han de cessar el càrrec segons la Llei del 25 de Març de 1932 i es crea la Comissió Gestora del Municipi que està integrada pel President, Josep Rigual, designat per l’Honorable Conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya, el vicepresident, Antoni Martí i el secretari Antoni Bosch.

abril de 1931 fins maig de 1933

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Fuster Raventós, Joan – Comissió Governació – ACTA DEL 25 DE MAIG DE 1933 (primera acta escrita en català): El Sr. Alcalde i regidors han de cessar el càrrec segons la Llei del 25 de Març de 1932 i es crea la Comissió Gestora del Municipi que està integrada pel President, Josep Rigual, designat per l’Honorable Conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya, el vicepresident, Antoni Martí i el secretari Antoni Bosch.
Regidor Fuster Ramugosa, Josep – Comissió Hisenda – ACTA DEL 25 DE MAIG DE 1933 (primera acta escrita en català): El Sr. Alcalde i regidors han de cessar el càrrec segons la Llei del 25 de Març de 1932 i es crea la Comissió Gestora del Municipi que està integrada pel President, Josep Rigual, designat per l’Honorable Conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya, el vicepresident, Antoni Martí i el secretari Antoni Bosch.
Regidor Rigual Fuster, Joan – Comissió Governació – ACTA DEL 25 DE MAIG DE 1933 (primera acta escrita en català): El Sr. Alcalde i regidors han de cessar el càrrec segons la Llei del 25 de Març de 1932 i es crea la Comissió Gestora del Municipi que està integrada pel President, Josep Rigual, designat per l’Honorable Conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya, el vicepresident, Antoni Martí i el secretari Antoni Bosch.

febrer 1934 – febrer 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Bosch Nicolau, Antoni

febrer 1934 – juliol 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Albareda Eurofet, Josep – Votació secreta: 5 vots a favor – ACTA DEL 21 DE JUNY DE 1936: A causa de la mort de l’Alcada- President, Josep Albareda Eurofet, Antoni Camps Camps cobreix la vacant de conseller i Pere Fuster Ramugosa passa a ser Alcalde- President per ser el regidor de més edat.
Regidor Rigual Albareda, Pere
Regidor Fuster Ramugosa, Pere – ACTA DEL 21 DE JUNY DE 1936: A causa de la mort de l’Alcada- President, Josep Albareda Eurofet, Antoni Camps Camps cobreix la vacant de conseller i Pere Fuster Ramugosa passa a ser Alcalde- President per ser el regidor de més edat.
Regidor Rigual Font, Josep – ACTA DEL 21 DE JUNY DE 1936: A causa de la mort de l’Alcada- President, Josep Albareda Eurofet, Antoni Camps Camps cobreix la vacant de conseller i Pere Fuster Ramugosa passa a ser Alcalde- President per ser el regidor de més edat. – ACTE DEL 28 DE JUNY DE 1936: S’escull Alcalde- President d’Olivella per votació secreta dels regidors i és en Josep Rigual Font qui surt escollit amb tres vots a favor i un en blanc. – No és fins el 30 d’Octubre de 1936 quan es fa constar a les actes les credencials de cada polític. (Josep Rigual Font- ERC)
Regidor Rigual Albareda, Pere
Regidor Rigual Albareda, Pere
Regidor Fuster Ramugosa, Joan

25 de maig de 1933 a gener de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Rigual Fuster, Joan – President de la Comissió Gestona del Municipi. – ACTA DEL 25 DE MAIG DE 1933 (primera acta escrita en català): El Sr. Alcalde i regidors han de cessar el càrrec segons la Llei del 25 de Març de 1932 i es crea la Comissió Gestora del Municipi que està integrada pel President, Josep Rigual, designat per l’Honorable Conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya, el vicepresident, Antoni Martí i el secretari Antoni Bosch.

4. Cens de protagonistes de la vida pública

Cognoms, Nom Ofici Ambit d’actuació (9) Tasca destacable
Martí Rafols, Joan social Càrrec d’agutzil (vigilant)

5. Conflictes (aldarulls, manifestacions sabotatges, vages…)

Conflicte (10) Tipus(11) Data Breu descripció
Octubre 1934 (acta del 7 d’Octubre 1934) En atenció a les revoltes esdevingudes arreu d’Espanya amb la vaga revolucionària l’Ajuntament d’Olivella fa constar que s’ha mantingut fidel a les autoritats sense haver viscut cap fet d’aquests en el terme municipal.
Diputació Barcelona...