Les Cabanyes

febrer de 1934 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Raventós Mestres, Pere ERC ERC
TA1 Soler Bruna, Pere
TA2 Mestres Saumell, Pere
Regidor Galofrè Saumell, Alfred
Regidor Albornà Romeu, Pere

febrer de 1936 a juliol de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Raventós Mestres, Pere ERC ERC El 23/7/1936 es veu obligat a presentar la dimissió a causa del canvi de régim que hi ha a Catalunya i Espanya. El govern municipal estarà a càrrec de les milícies populars de les Cabanyes. El 18/8/1936, segons un acord de l´Unió de Rabassaires de les Cabanyes, i juntament amb el comité local i les milícies antifeixistes, torna al seu càrrec.
TA1 Soler Bruna, Pere El 23/7/1936 es veu obligat a presentar la dimissió a causa del canvi de régim que hi ha a Catalunya i Espanya. El govern municipal estaré a càrrec de les milícies populars de les Cabanyes. El 18/8/1936, segons un acord de l´Unió de Rabassaires de les Cabanyes, i juntament amb el comité local i les milícies antifeixistes, torna al seu càrrec.
TA2 Mestres Saumell, Pere El 23/7/1936 es veu obligat a presentar la dimissió a causa del canvi de régim que hi ha a Catalunya i Espanya. El govern municipal estarà a càrrec de les milícies populars de les Cabanyes. El 18/8/1936, segons un acord de l´Unió de Rabassaires de les Cabanyes, i juntament amb el comité local i les milícies antifeixistes, torna al seu càrrec.
Regidor Galofrè Saumell, Alfred El 23/7/1936 es veu obligat a presentar la dimissió a causa del canvi de regim que hi ha a Catalunya i Espanya. El govern municipal estarà a càrrec de les milícies populars de les Cabanyes. Alfred Galofrè diu que, tot i així, no vol presentar al seva dimissió. El 18/8/1936, segons un acord de l´Unió de Rabassaires de les Cabanyes, i juntament amb el comité local i les milícies antifeixistes, els regidors tornen al seu càrrec. Peró desprès, Alfred Galofre vol dimitir, peró un cop els regidors tornen al seu lloc, no li acepten la dimissió i per tant es veu obligat a retirar-la.
Regidor Albornà Romeu, Pere El 23/7/1936 es veu obligat a presentar la dimissió a causa del canvi de régim que hi ha a Catalunya i Espanya. El govern municipal estarà a càrrec de les milícies populars de les Cabanyes. El 18/8/1936, segons un acord de l´Unió de Rabassaires de les Cabanyes, i juntament amb el comité local i les milícies antifeixistes, torna al seu càrrec.

Maig 1935 – febrer 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Olivella Bruna, Josep En la sessió de 2/5/1935 es constitueix un nou ajuntament. Josep Olivella Bruna ès elegit alcalde amb 3 vots. Pere Raventós i Pere Miret es van abstenir. Tambè serà un ajuntament on nomès prenen decisions l´alcalde elegit, Joan Ferret Olivella i Joan Galimany Roig.
Regidor Ferret Olivella, Joan
Regidor Galimany Roig, Joan
Regidor Raventós , Pere es va abstenir a la votacio del nou alcalde a la sessió del 2/5/1935.
Regidor Miret , Pere es va abstenir a la votació del nou alcalde a la sessio del 2/5/1935.

octubre de 1934 a maig de 1935

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Ferret Olivella, Joan En la sessió del 14/10/1934, sota la preséncia d´Eugeni Muñoz Hoguelo, tinent d´asalt, es declara destituït de nou l´ajuntament. Governarà un nou alcalde gestor, en Joan Ferret Olivella.

maig de 1933 a gener 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Vaquès Alborna, Jose Forma part de la nova comissió gestora de les Cabanyes.
Regidor Raventós Mestres, Pere ERC ERC Forma part de la nova comissió gestora de les Cabanyes
Regidor Bruna Francolí, Ernest Ernest Bruna ès elegit presindent d´una comissió gestora que governarà Les Cabanyes fins a les eleccions del gener de 1934.

abril de 1931 fins maig de 1933

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Roig Olivella, Felip El 25/5/1933 ha de cessar el seu càrrec juntament amb la resta de regidors.
TA1 Vallés Montserrat, Joan El 25/5/1933 ha de cessar el seu càrrec juntament amb la resta de regidors.
TA2 Saumell Ràfols, Joan El 25/5/1933 ha de cessar el seu càrrec juntament amb la resta de regidors.
Regidor Via Miret, Pere El 25/5/1933 ha de cessar el seu càrrec juntament amb la resta de regidors.
Regidor Rovira Ferrer, Josep El 25/5/1933 ha de cessar el seu càrrec juntament amb la resta de regidors.
Regidor Gallego Tarrida, Jaume El 25/5/1933 ha de cessar el seu càrrec juntament amb la resta de regidors.

.1 Politiques

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Centre Republicà Federalista de Les Cabanyes 4/1/1893 Vallformosa, Les Cabanyes 0 No se sap fins quan va durar.
Centre Republicà Democràtic Federalista de Les Cabanyes 5/1/1983 0 No se sap fins quan va durar.

3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Unió de Rabassaires Catalunya 0 No s´ha trobat encara cap document que parli explícitament d´aquesta associació pel que fa referéncia a Les Cabanyes, tret nomès d´una petita menció en les actes municipals, en la sessió del 23/7/1936.

3.5 Ateneus, centres, societats…

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
El Clavell 30/1/1884 0 Desapareix al 29/9/1900
Societa La Violeta 4/1/1895 Vallformosa, Les Cabanyes 0 No se sap fins quan va durar.

5. Conflictes (aldarulls, manifestacions sabotatges, vages…)

Conflicte (10) Tipus(11) Data Breu descripció
Irregularitats amb Josep Olivella Bruna, alcalde g 28/2/1936 A la sessió del 28/2/1936 va ser citat Josep Olivella Bruna (alcalde gestor durant el 2/5/35 fins el 17/2/36) per aclarar alguns assumptes irregulars que hi va haver durant el seu mandat (a les actes municipals no s´expliquen). l´alcalde, Pere Raventos, li va fer un seguit de preguntes sobre l´actuació que va tenir com a alcalde de les Cabanyes. Una actuació sospitosa d´irregularitats, segons es podia entendre a les actes municipals. Peró en Josep Olivella no s´estigué massa temps declarant perqué amb una actitut d´insoléncia va abandonar sense permís la sala tot despreciant als concurrents. Tot i aixì, Josep Olivella Bruna va ser citat de nou al 8/5/1936. Aquesta vegada, amb la consecuéncia de que en cas de no presentar-se, s´avisaria a les autoritats pertinents per ser dut al jutjat. (No hi ha escrit a les actes municipals si finalment es va presentar, i alhora si es va celebrar l´aclaració del problema)
Diputació Barcelona...