La Granada

febrer de 1934 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Escoda Ollè, Manuel ERC 38 Pagés
TA1 Colomè Bas, Josep ERC 64 Pagés
TA2 Casanovas Olivella, Joan ERC 51 Pagés
Regidor Mestres Freixes, Joan ERC 46 Pagés
Regidor Rafols Miret, Josep la Lliga 46 Comerciant
Regidor Domingo Marrugat, Antoni La Lliga 49 Boter
Regidor Puig Vives, Josep ERC 54 Pagés

octubre de 1934 a febrer de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Ràfols Miret, Josep 46 Comerciant
TA1 Casanovas Rovira, Cristófol Comerciant
TA2 Via Masana, Joan
Regidor Domingo Marrugat, Antoni 49 Boter
Regidor Santacana Mata, Antoni
Regidor Vives Orga, Jaume 71 Pagés Va manifestar incapacitat pel càrrec, no va anar ni a la pressa de possessió
Regidor Escoda Ollè, Manuel 38 Pagés Tampoc va anar a la pressa de possessió, va declarar malaltia i incapacitat pel càrrec

febrer de 1936 a juliol de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Escoda Ollè, Manuel 40 Pagés
TA1 Colomè Bas, Josep 66 Pagés
TA2 Casanovas Olivella, Joan 53 Pagés
Regidor Mestres Freixes, Joan 48 Pagés
Regidor Ràfols Miret, Josep 48 Comerciant No va prendre possessió del càrrec
Regidor Domingo Marrugat, Antoni 51 Boter no va prendre possessió del càrrec
Regidor Puig Vives, Josep 56 Pagés
Regidor vallés Solè, Albert Front Popular Va substituir a una de les persones que no va prendre possessió del seu càrrec
Regidor Bou Vendrell, Josep Front Popular Va substituir a una de les persones que no va prendre possessió del seu càrrec

abril de 1931 a juny de 1931

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Vives Orga, Jaime 68 Pagés
TA1 Grau Cuscó, Jaime 42 Pagés
TA2 Vidal Marquès, Josè 34 Espardenyer
Regidor Cuscó Roca, Josè 60 Pagés
Regidor Vives Orga, Cristobal 49 Boter
Regidor Pons Via, Domingo 43 Pagés
Regidor Marrugat Viñals, Cristóbal 32 Pagés
Regidor Vallès Cuscó, Juan 83 Pagés Mai va prendre possessió del càrrec
Regidor Lloret Vallès, Juan 58 Pagés Síndic i dipositari

juny de 1931 a gener de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Vives Orga, Cristóbal SUAC 49 Boter
TA1 Grau Cuscó, Jaime SUAC 42 Pagés
TA2 Alós Bou, Josè La Aliança 34 Boter
Regidor Vives Orga, Jaime SUAC 68 Pagés
Regidor Guilera Marrugat, Ramón La Aliança 40 Dependent
Regidor Vidal Marquès, Josè La Aliança 34 Espardenyer Síndic
Regidor Cuscó Roca, Josè SUAC 60 Pagés
Regidor Raventós Marrugat, Cristóbal La Aliança 43 Pagés
Regidor Lloret Vallès, Juan SUAC 58 Pagés Dipositari

3.1 Politiques

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
CENTRE REPUBLICA D’ESQUERRA 9/7/1931 L’Estació, 15 0

3.2 Sindicals

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa

3.5 Ateneus, centres, societats…

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
SOCIETAT AGRÍCOLA RECREATIVA 3/12/1921 0

3.6 Altres

Nom Tipologia Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
C. F. LA GRANADA 30/11/1921 0

Nota:

6. Visites al municipi de figures destacades

Nom Data Motiu
Lluís Companys Jover ( President de la Generalitat) 28 de gener de 1934 Inauguració del grup escolar Francesc Macià
Diputació Barcelona...