Font-Rubí

abril de 1931 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Valls Quintana, Antoni ERC Esquerres La presa de possessió tè lloc el 17 d´abril de 1931. El 19 d´abril de 1931 fou nomenat president de cadascuna de les tres comissions permanents en qué s´organitzà l´Ajuntament: Foment, Hisenda i Governació.
TA1 Piñol Mitjans, Antoni ERC Esquerres La presa de possessió tè lloc el 17 d´abril de 1931. El 19 d´abril de 1931 fou nomenat vocal de la Comissió permanent de Governació.
TA2 Giralt Segura, Magí ERC Esquerres La presa de possessió tinguè lloc el 17 d´abril de 1931. El 19 d´abril de 1931 fou nomenat vocal segon de la Comissió permanent de Foment.
Regidor Olivella Ferrer, Josep El 19 d´abril de 1931 ès nomenat vocal 1r de la Comissió de Foment
Regidor Vives Olivella, Antoni ERC Esquerres El 19 d´abril de 1931 fou nomenat vocal primer de la Comissió Permanent d´Hisenda.
Regidor Sala Llopart, Joan ERC Esquerres El 19 d´abril de 1931 fou nomenat vocal segon de la Comissió Permanent d´Hisenda. Enla mateixa sessió se’l nomenà síndic de l´Ajuntament.
Regidor Baquès Rafecas, Pere ERC Esquerres El 19 d´abril de 1931 founomenat vocal segon de la Comissió Permanent de Governació.
Regidor Suriol Ferrè, Josep El 19 d´abril de 1931 fou nomenat dipositari, càrrec en el que fou ratificat el 4 de febrer de 1934. Tornà a ser ratificat en aquest mateix càrrec en el decurs de la sessió celebrada el 14 d´octubre de 1934, presidida pel tinent de la Guàrdia d´Assalt Eugenio Muñoz Hoyuelo. Cessà en el càrrec de dipositari el 5 de maig de 1935, data en qué fou nomenat per a aquest càrrec Josep Llopart Ferrè.
Regidor Ferrando Olivella, Antoni
Regidor Canals Vivó, Antoni Empatà a vots amb un altre candidat: Ramon Mitjans Suriol. l

febrer de 1934 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Doménech Ventura, Joan ERC En sessió 4 de febrer de 1931 fou nomenat president de les tres comissions en qué s´organitzà el consistori: Governació, hisenda i Foment. Destituït arran dels Fets d´Octubre de 1934, recupera el càrrec d´alcalde el 20 de febrer de 1936.
TA1 Rafecas Olivella, Pere ERC En la sessió del 4 de febrer de 1931 fou nomenat vocal primer de la Comissió Permanent de Governació. Tambè se’l nomenà representant de l´Ajuntament al Consell Local de Primer Ensenyament. Destituït arran dels Fets d´Octubre de 1934, fou restablert en el càrrec en la sessió del 20 de febrer de 1936
TA2 Càlix Saumell, Joan ERC En la sessió del 4 de febrer de 1934 fou nomenat vocal primer de la Comissió Permanent de Foment. Destituït arran dels Fets d´Octubre de 1934, fou restablert en el càrrec en la sessió del 20 de febrer de 1936.
Regidor Valls Quintana, Antoni ERC En la sessió del 4 de febrer de 1934 fou nomenat vocal primer de la Comissió Permanent d´Hisenda. Tambè se’l nomenà representant de l´Ajuntament a la Junta Municipal del Cens Electoral i president del Consell Local de Primer Ensenyament. Destituït arran dels Fets d´Octubre de 1934, fou restablert en el càrrec en la sessió del 20 de febrer de 1936
Regidor Miret Prats, Josep ERC En la sessió del 4 de febrer de 1934 vou nomenat vocal 2n de la Comissió Permanent de Foment. Destituït arran dels Fets d´Octubre de 1934, fou restablert en el càrrec en la sessió del 20 de febrer de 1936
Regidor Gallego Tuyà, Joan ERC En la sessió del 4 de febrer de 1934 fou nomenat Conseller Delegat en funcions de reclutament i reemplaçament. Destituït arran dels Fets d´Octubre de 1934, fou restablert en el càrrec en la sessió del 20 de febrer de 1936
Regidor Mateu Morgades, Josep ERC En la sessió del 4 de febrer de 1934 fou nomenat vocal 2n de la Comissió Permanent de Governació. Tambè se’l nomenà suplent a la Junta Municipal del Cens Electoral. Destituït arran dels Fets d´Octubre de 1934, fou restablert en el càrrec en la sessió del 20 de febrer de 1936
Regidor Galimany Escofet, Josep ERC En la sessió del 4 de febrer de 1934 fou nomenat vocal 2n de la Comissió Permanent d´Hisenda. Destituït arran dels Fets d´Octubre de 1934, fou restablert en el càrrec en la sessió del 20 de febrer de 1936

Maig 1935 – febrer 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Olivella Mateu, Jaume dretes És designat regidor per Decret de la Generalitat. Pren possessió del càrrec en la sesió celebrada el 3 de maig de 1935, en la qual ès escollit alcalade per 5 vots a favor i 3 en blanc. És nomenat president de les 3 comissions en les que s´organitza el govern: Hisenda, Foment i Governació.
TA1 Alemany Orga, Jaume dretes És nomenat regidor per Decret de la Generalitat. Pren possessió en el ple celebrat el 3 de maig de 1935, en el qual ès escollit alcalde segon per 5 vots a favor i 3 en blanc. En el decurs de la mateixa sessió ès nomenat vocal primer de la Comissió de Governació, i representant al Consell Local de Primer Ensenyament.
TA2 Càlix Busquets, Joan dretes És nomenat regidor per Decret de la Generalitat. Pren possessió en el ple celebrat el 3 de maig de 1935, en el qual ès escollit alcalde segon per 5 vots a favor i 3 en blanc. En el decurs de la mateixa sessió ès nomenat vocal primer de la Comissió d´Hisenda, i representant de l´ajuntament a la Juntal Local del Cens Electoral.
Regidor Serra Blanch, Antoni dretes És nomenat per Decret. Pren possessió el 3 de maig de 1935, sessió en la qual fou nomenat vocal 2n de la Comissió d´Hisenda.
Regidor Càlix Colomè, Magí dretes És nomenat regidor per Decret de la Generalitat. Pren possessió en el ple celebrat el 3 de maig de 1935. En el decurs de la mateixa sessió ès nomenat vocal segon de la Comissió de Foment.
Regidor Olivella Ferrè, Josep dretes És nomenat regidor per Decret de la Generalitat. Pren possessió en el ple celebrat el 3 de maig de 1935.
Regidor Mitjans Santacana, Ramon dretes És nomenat regidor per Decret de la Generalitat. Pren possessió en el ple celebrat el 3 de maig de 1935. En el decurs de la mateixa sessió ès nomenat vocal primer de la Comissió de Foment, i Conseller Delegat en les Funcions de Quintes.
Regidor Ferrè Ferran, Josep dretes És nomenat regidor per Decret de la Generalitat. Pren possessió en el ple celebrat el 3 de maig de 1935. En el decurs de la mateixa sessió ès nomenat vocal segon de la Comissió de Governació.

octubre de 1934 a maig de 1935

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Mitjans Suriol, Ramon dretes És nomenat el 14 d´octubre de 1934 a les 19 hores, en el decurs d´una sessió presidida pel tinent d´assalt Eugenio Muñoz Hoyuelo, el qual actuà com a delegat del general Doménec Batet, Comandament Militar de la quarta divisió. Com a alcalde gestor, Ramon Mitjans governarà via decrets. El 3 de maig de 1935 deixa de ser alcalde gestor, i ès reemplaçat en l´alcaldia per Jaume Olivella Mateu. Abandona totalment l´ajuntament, ja que no figura entre els regidors nomenats per Decret que prengueren possessió en la sessió del 3 de maig.

.1 Politiques

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
CENTRE DEMOCRÀTIC D’ESQUERRA CATALANA 11/01/1932 Guradiola, 35 0

3.2 Sindicals

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
SOCIETAT DE RABASSAIRES 11/01/1931 0 unió de Rabassaires

3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
COOPERATIVA DE FONT-RUBÍ 21/8/1912 Carretera, 40 0

4. Cens de protagonistes de la vida pública

Cognoms, Nom Ofici Ambit d’actuació (9) Tasca destacable
Busquets Puigbert, Eliseu Fou designat alcalde del barri 1r en sessió 26 d´abril de 1931.
Galimany Escofet, Josep Fou designat alcalde del barri 2n en sessió 26 d´abril de 1931.
Galimany Escofet, Félix Fou designat alcalde del barri 3r en sessió 26 d´abril de 1931. Novament fou designat per a aquest mateix càrrec en sessió del 7 de juny de 1936.
Marlès Raventós, Salvador Fou designat alcalde del barri 1r en sessió 26 d´abril de 1931.
Vives Olivella, Pau Fou designat alcalde del barri 5é en sessió 26 d´abril de 1931. Novament fou designat per a aquest mateix càrrec en sessió 7 de juny de 1936.
Llopart Ferrè, Pere Fou designat alcalde del barri 1r en sessió 26 d´abril de 1931.
Sala Mas, Josep Fou designat alcalde del barri 7é en sessió 26 d´abril de 1931.
Baquès Mas, Josep Fou designat alcalde del barri 8é en sessió 26 d´abril de 1931.
Baquès Galimany, Josep Fou designat alcalde del barri 9é en sessió 26 d´abril de 1931. Novament fou designat per a aquest mateix càrrec en sessió del 7 de juny de 1936.
Tort Capellades, Joaquim Fou designat alcalde del barri 10é en sessió 26 d´abril de 1931.
Pardo Werhle, Joan Advocat Secretari de l´ajuntament de Vilafranca del Penedès. En la sessió celebrada a l´ajuntament de Guardiola el dia 14 d´octubre de 1934, es deixaren a les seves mans – o en les de funcionaris de la seva confiança – les funcions de Secretari de l´Ajuntament de Guardiola.
Muñoz Hoyuelo, Eugenio Tinent de la Guàrdia d´Assalt Presidí la sessió de l´Ajuntament de Guardiola celebrada a les 19 hores del dia 14 d´octubre de 1934, actuant com a delegat del Comandant de la Quarta Divisió, Doménec Batet. En aquesta sessió fou destituït tot el consistori, i nomenà com a alacalde gestor a Ramon Mitjans Suriol.
Baquès Isach, Josep El 7 de juny de 1936 fou nomenat alcalde del barri seté.
Quintana Piñol, Joan Fou designat alcalde del barri 1r en sessió 7 de juny de 1936.
Ferrè Tort, Joan Fou designat alcalde del barri 2n en sessió 7 de juny de 1936.
Marlés Olivè, Vicenç Fou designat alcalde del barri 4t en sessió 7 de juny de 1936.
Saumell Gallego, Josep Fou designat alcalde del barri 6é en sessió 7 de juny de 1936.
Vinyals Raspall, Vicenç Fou designat alcalde del barri 8é en sessió 7 de juny de 1936.
Mas Olivella, Esteve Fou designat alcalde del barri 10é en sessió 7 de juny de 1936.
Rafecas Olivella, Antoni El 14 de febrer del 32 ès nomenat agutzil municipal.

5. Conflictes (aldarulls, manifestacions sabotatges, vages…)

Conflicte (10) Tipus(11) Data Breu descripció
Fets d´Octubre de 1934 Polític Octubre de 1934 El 14 d´octubre de 1934 es celebrà una sessió a l´Ajuntament presidida pel tinent de la Guàrdia d´Assalt Eugenio Muñoz Hoyuelo, qua actuava com a delegat del general Batet. En aquesta sessió fou destituït tot el consistori, i es nomenà alcalde – gestor a Ramon Mitjans Suriol, que governaria per decret. Es confirmà Josep Suriol Ferrè en el càrrec de dipositari, i Joan Pardo Werhle com a secretari. l´acta d´aquesta sessió es redactà primer en català i desprès en castellà. En aquesta mateixa sessió Ramon Mitjans sol.licita al President de la República l´indult per als senyors Pèrez Farràs i Escofet, que han estat condemnats a mort.
Eleccions febrer de 1936 Polític Octubre 1934 – Febrer 1936 En el ple celebrat el 20 de febrer de 1936, l´alcalde i regidors destituïts arran dels Fets d´Octubre recuperaren els seus càrrecs, i feren constar en acta ( una protesta contra tots els actes de l´anterior Ajuntament, des d´octubre de 1934. Així mateix es protesta contra l´actuació de l´Ajuntament i del secretari durant el període electoral) .
Camins veinals 19/7/31, 24/4/32, 16/9/34 Conflictes entre l´Ajuntament i diversos veïns pel tancament, per part d´aquests últims, de camins veinals. Tambè hi ha constància, el 29 d´octubre de 1933, d´una denúncia d´abocament de deixalles al terraple de Cal Cintet. Publicació d´un ban prohibint l´abocament de residus en aquest lloc.
Conflicte nacional (Estatut) Polític 17 d´abril 1932 El Ple acorda adreçar al President de la Generalitat una comunicació per transmetre-la als Diputats Catalans a les Corts perqué mantinguin i defensin la integritat de l´Estatut.
Sometent Ordre públic 11 de setembre del 1932 El Ple sol.licita la dissolució del Cos de Sometents armats de Catalunya i la creació d´una guàrdia cívica sota el control i direcció de les autoritats de la República.
Rabassaire Agrari 1 de febrer del 34 Tramesa d´un escrit de l´Ajuntament al President de la Generalitat demanant una solució urgent al conflicte derivat dels contracte de conreu.

6. Visites al municipi de figures destacades

Nom Data Motiu
Leonor Serrano 26 de febrer del 1933 La inspectora d´ensenyament visità el local de l´escola provisional al barri de cal Cintet.
Diputació Barcelona...