El Pla del Penedès

abril de 1931 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Boada , Jaume Unió de Rabassaire -ERC

febrer de 1934 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Boada , Josep Unió de Rabassaires – ERC

octubre de 1934 a febrer de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Raspall , Joan Lliga Catalana

febrer de 1936 a juliol de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Figueras , Jaume Unió de Rabassaires – ERC Front Popular

3.2 Sindicals

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
UNIÓ DE RABASSAIRES 0

3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
UNIÓ d´AGRICULTORS. SINDICAT AGRICOLA COOPERATIU 08-07-1911 El Pla del Penedès. Carrer Nadal, 14 0

3.6 Altres

Nom Tipologia Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
EL PENEDÈS MUTUALISTA Socors mutus 16-08-1910 El pla del Penedès. Carrer Nadal, 12 0 No ès segura la seva existéncia en aquesta época.
AGRUPACIÓ DE BENEFICÈNCIA Socors mutus 05-09-1917 El pla del Penedès. Carrer Nadal, 10 i 12 0 No ès segura la seva existéncia i funcionament en aquesta época.
NOU CENTRE MUTUAL SOTA l´ADVOCACIÓ DEL SANT CRIST Socors mutus 29-09-1917 El Pladel Penedès. Carrer Nadal 9 i 12 0 No ès segur que funcionès en aquesta época.
MUTUALITAT ESCOLAR (SANTA MAGDALENA DEL PLA) Cultural 13-09-1920 El Pla del Penedès. 0 No ès segur que funcionès en aquesta época
MUTUALITAT ESCOLAR (l´AGRÍCOLA DEL PLA) Cultural 04-03-1921 El Pla del Penedès 0 No ès segur que funcionès en aquesta época.
UNIÓ ESPORTIVA DEL PLA DEL PENEDES Esportiva 26-09-1923 i 28-02-1933 El Pla del Penedès. Carrer Solsona, 12 pral.; Carretera, 3 0

4. Cens de protagonistes de la vida pública

Cognoms, Nom Ofici Ambit d’actuació (9) Tasca destacable
Raventós Mornau, Mateu Secretari de l´Ajuntament Municipi del Pla del Penedès A causa de la seva intervenció al Pla no va haber-hi cap víctima civi dels exaltats republicans CNT-FAI. Durant el conflicte va salvar moltes vides posant en perill la seva. Tanmateix, s´enfrontà al Comité de Sant Sadurní i no es va cremar l´església. Es va fer una foguera al mig de la plaça amb el qué hi havia dins de l´església -imatges, bancs…- i a la rectoria. Es va haver d´exilar a França. Greument malalt, no va poder tornar al poble ja que l´Ajuntament franquista d´aleshores no li va garantir cap menade seguretat.
Diputació Barcelona...