Cunit

octubre de 1934 a febrer de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde FARRÉ , JOAN Alcalde-gestor a partir del 6 d´octubre de 1934

abril de 1931 fins maig de 1932

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde FARRÉ ALMIRALL, FRANCESC ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA Desprès de les eleccions del 12 d´abril del 1931. va dimitir del seu càrrec el 4 de maig de 1932

maig de 1932 fins 1939

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde MESTRES JANÉ, JAUME ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA Regidor síndic encarregat de la comisió d´instrucció des del 12 d´abril de 1931 fins el 5 de maig de 1932 Entre el 6 d´octubre de 1934 i febrer de 1936 es relevat del seu càrrec a causa dels fets d´octubre de 1934 i no tornarà a ser alcalde fins febrer de 1936

abril de 1931 fins maig de 1933

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor MARTÍ RÀFOLS, ANTONI ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA Nomenat regidor per ERC en les eleccions del 12 d´abril del 1931, càrrec que exercirà fins el 25 de maig de 1933.
Regidor MESTRES RICART, PEDRO ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA Nomenat regidor per ERC en les eleccions del 12 d´abril del 1931 i vocal al 5 de maig 1933
Regidor MESTRES SERRA, JOSEP ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA Nomenat regidor per ERC en les eleccions del 12 d´abril del 1931, càrrec que exercirà fins el 25 de maig de 1933. Nomenat regidor síndic el 5 de maig del 1932.
Regidor AVIÃ‘Ó SERRA, JOAN ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA Nomenat regidor per ERC en les eleccions del 12 d´abril del 1931, càrrec que exercirà fins el 25 de maig de 1933.

3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Cooperativa Agrícola Cunitense 1921 Plaça Catalunya 0 Cooperativa Agrícola Cunitense, situada a la Plaça Catalunya va ser construida per la gent d´abaix de Cunit, amb la voluntat de fosin els propietaris la mateixa gent del poble de Cunit. Va ser el local de la gent d´esquerres. Creada en 1921 donde venien productes agrícoles, havía un cafè i era sala de ball al 1923 on hi havi ael compromís de tots els socis de traballar de franc.

3.5 Ateneus, centres, societats…

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Cafè dels de dretes Carrer Francesc Macià 0 Petit bar que estava situat al Carrer Francesc Macià.

5. Conflictes (aldarulls, manifestacions sabotatges, vages…)

Conflicte (10) Tipus(11) Data Breu descripció
crema d´altar, imatges i objectes de culte i casa 22 juliol 1936 conflicte a l´església de Sant Cristofol
finques incautades 26 juliol 1936 propietats agrícoles incautades: SANT ANTONI, MIRALMAR, MAS TORRENTS
incautació de bens mobles 22 juliol 1936 transport de mobles de les finques a l´esglèsia
afusellament 18 d´agost de 1936 Afusellament a la CTRA. S.ANTONI de 4 persones: JOSÉ MARSÉ MESTRE PROPIETARI 52 CUBELLES, TRADICIONALISTA PEDRO MARSÉ MESTRE COMERCIANT 48 VILANOVA,TRADICIONALISTA JOSÉ MARSÉ FERRÉ COMERCIANT 19 VILANOVA, TRADICIONALISTA PEDRO MARSÉ FERRÉ COMERCIANT 23 VILANOVA,TRADICIONALISTA
Segon afusellament 9 setembre 1936 Afusellament a la CTRA. S.ANTONI de: JOSÉ GIL SANZ MILITAR 65 VILANOVA, RENOVACIÓN ESPAÑOLA
Diputació Barcelona...