Cubelles

abril de 1931 fins maig de 1933

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Poch Creus, Lluís Conservador 46 Pagés A mès de tinent d´alcalde, era dipositari. Era membre de la Societat l´Aliança
Alcalde Bardají Torrabadella, Narcís Conservador 48 o 49 an Propietari (rendista) Havia estat designat alcalde el febrer de 1930 i a les eleccions de 1934 va encapçalar una candidatura vinculada a la Lliga. Va ser regidor entre 1934 i 1936.
TA1 Safons Rovirosa, Francesc Conservador 33 Boter Era membre de la Societat l´Aliança, identificada amb la Lliga.
Regidor Albet Aviñó, Joan 29 Paleta Era membre de la Societat l´Aliança i amb posterioritat a la Guerra Civil (1949-1960) va ser alcalde del poble.
Regidor Fontanals Vivó, Florenci Conservador 41 Pagés Era membre de la Societat l´Aliança i a les eleccions de 1934 es va presentar en una candidatura vinculada a la Lliga. Acabada la guerra, formà part de la Comissió Gestora de l´Ajuntament (1939-1945).
Regidor Borrell Palau, Pau Republicà 47 Pagés Era membre del Círcol Cubellenc, entitat tradicionalment vinculada al republicanisme federal.
Regidor Cona Castellví, Melcior Republicà 30 Pagés Era membre del Círcol Cubellenc i mès endavant va ser jutge de pau.

novembre de 1935-febrer de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Rovirosa Guasch, Josep Lliga Catalana Candidatura Administrativa 45 Botiguer Era considerat proper a la Lliga peró no anava a la llista que la reprsentava (Candidatura Administrativa) a les eleccions de 1934.
TA1 Fontanals Vivó, Florenci Lliga catalana Candidatura Administrativa 44 Pagés
Regidor Bardají Torrabadella, Narcís Lliga Catalana Candidtura Administrativa 52 o 53 Propietari (rendista)
Regidor Castellví Ivern, Josep Esquerra Republicana Esquerra Republicana 32 Pagés
Regidor Montaner Ballester, Isidre Esquerra Republicana Esquerra Republicana 46 Carnisser

25 de maig de 1933 a gener de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Estalella Romeu, Ramon Esquerra Republicana Esquerra Republicana 29 Pagés
TA1 Estalella Romeu, Ramon Esquerra Republicana Esquerra Republicana 30 Pagés
Regidor Borrell Palau, Pau Esquerra Republicana Esquerra Republicana 49 Pagés Era un membre actiu del Círcol Cubellenc i del Cor l´Espiga. Havia estat regidor, tambè, entre l´1 d´abril de 1920 i l´octubre de 1923.
Regidor Rovirosa Escardó, Pere Agrupació Autonomista de la Lliga Catalana Agrupació Autonomista de la Lliga Catalana 41 Pagés Ell i la seva família eren els masovers del castell.

17 de març de 1936 a octubre de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Estalella Romeu, Ramon Esquerra Republicana Esquerra Republicana 32 Pagés
TA1 Montaner Ballester, Isidre Esquerra Republicana Esquerra Republicana 46 Carnisser
Regidor Fonoll Escardó, Jaume Esquerra Republicana Esquerra Republicana 30 Pagés Va accedir al càrrec el 27 de juliol de 1936 en substitució de Narcís Bardají.
Regidor Ivern Trillas, Joan Esquerra Republicana Esquerra Republicana Pagés Va accedir al càrrec el 27 de juliol de 1936 en substitució de Florenci Fontanals. Era el president del Comité de Defensa Local i va ser l´únic cubellenc executat pel franqusme en la repressió que es produí al final de la Guerra Civil.
Regidor Castellví Ivern, Josep Esquerra Republicana Esquerra Republicana 32 Pagés
Regidor Estalella Pedro, Josep Esquerra Republicana Esquerra Republicana 27 Pagés
Regidor Bardají Torrabadella, Narcís Lliga Catalana Candidatura Administrativa 53 o 54 Propietari (rendista). Presenta la dimissió en el primer Ple de dsprès de les eleccions, peró com que no li ès acceptada deixa d´acudir als plens. El 29 de juliol de 1936 va ser assassinat pels anomenats (incontrolats).
Regidor Fontanals Vivó, Florenci Lliga Catalana Candidatura Administrativa 45 Pagés Va presentar la dimissió en el primer Ple de desprès de les eleccions peró en no ser-li acceptada deixà de presentar-se als plens. En esclatarv la guerra va ser substituït per Joan Ivern Trillas (ERC).

1 de febrer de 1934 a novembre de 1935

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Mestres Aviñó, Josep Esquerra Republicana Esquerra Republicana 51 Pagés i empleat de Pirelli (a Vilanova) Va ser alcalde fins al novembre de 1935
TA1 Estalella Romeu, Ramon Esquerra Republicana Esquerra Republicana 30 Pagés
Regidor Castellví Ivern, Josep Esquerra Republicana Esquerra Republicana 30 Pagés Era, tambè, el regidor síndic.
Regidor Montaner Ballester, Isidre Esquerra Republicana Esquerra Republicna 44 Carnisser
Regidor Bardají Torrabadella, Narcís Lliga Catalana Candidatura Administrativa 51 o 52 Propietari (rendista) El nom de Candidatura Administrativa el va adoptar el Centre Català de Cubelles perqué encara tenia en tràmit la seva inscripció en el registre d´entitats. En els seus estatuts, el Centre Català constava com a adherit a la Lliga Catalana de Barcelona.
Regidor Fontanals Vivó, Florenci Lliga Catalana Candidatura Administrativa 43 Pagés

3.1 Politiques

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Esquerra Republicana El primer esment (Democracia, 27-V-1933) es refere Tenia la seu al locl del Círcol Cubellenc (carrer Colom, 9). 0
Centre Català de Cubelles Els estatuts van ser presentats el 30 de desembre Tenia la seu al local de la Societat l´Aliança (plaça de Francesc Macià, 6). 51

3.2 Sindicals

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Unió de Rabassaires 0

3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Cooperativa La Salvadora Va quedar inscrita al registre d´entitats el 5 d´a Inicialment, a la plaça de la Vila. A partir del 17 d´abril de 1917, al carrer de Colom. 54 Aquesta cooperativa estava vinculada a la societat Círcol Cubellenc.
Cooperativa l´Aliança 4 de novmbre de 1918 Inicialment, al carrer de Colom numero 2, de lloguer. El 1932 construí un edifici propi en un solar 0 Aquesta cooperativa estava vinculada a la Societat l´Aliança.

3.5 Ateneus, centres, societats…

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Círcol Cubellenc 30 de març de 1890 Carrer de Sant Antoni (desprès de Colom), número 9. 0
Cor l´Espiga 30 de juliol de 1900 Inicialment, al castell, peró no trigà gaire a traslladar-se al local del Círcol Cubellenc, al ca 0
Societat l´Aliança 22 d´agost de 1914 Plaça de la Font, 6 0
Grup Cultural Cubellenc 1927 0 Va ser creat com una secció del Círcol Cubellenc, peró disposava d´autonomia própia. Fomentava la lectura entre els seus associats i disposava d´una biblioteca própia que tinguè diverses ubicacions.

3.6 Altres

Nom Tipologia Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Germandat de Sant Sebastià Mutualitat de la pagesia (ajut en cas de malaltia). 1893 C. Major, 5 0
Mútua Cubellenca Mutualitat (una mena d´assegurança del bestiar cavallí, mular i asiní). 1928 Plaça de la Font, 10. 0
Club Esportiu Cubelles Futbol 1935 Tenia la seu al local de la Societat l´Aliança 0 Era una secció del Centra Català de Cubelles, entitat política vinculada a la Societat l´Aliança. Disposava d´un camp de futbol a la zona del Molí de Baix.

4. Cens de protagonistes de la vida pública

Cognoms, Nom Ofici Ambit d’actuació (9) Tasca destacable
Mestres Aviñó, Josep Pagés Polític i cultural Alcalde entre 1934 i 1935 i director del Cor l´Espiga des de l´any 1902 fins al 1935. Uns quants anys desprès de la guerra reemprendria la seva activitat musical. l´any 1982 li fou dedicat un carrer i una placeta.
Bardají Torrabadella, Narcís Propietari (rendista) Polític Alcalde entre 1930 i 1932. Era el cap visible de la Lliga i va fundar un partit local, el Centre Català de Cubelles, vinculat a aquesta formació. Va ser el principal impulsor del passeig que actualment porta el seu nom i que el 1932 va ser inaugurat amb el nom de Pi i Margall. Va ser assassinat el 29 de juliol de 1936. Va ser regidor entre 1934 i 1936.
Estalella Romeu, Ramon Pagés Polític Va ser alcalde en dues etapes, com a membre d´ERC, i tinent d´Alcalde. Va presidir, així mateix, la Cooperativa La Salvadora. Per la seva condició d´alcalde en el moment d´esclatar la guerra, fou reprimit pel franquisme una vegada acabat el conflicte bél•lic.
Armengol Travè, Antoni Cafeter Cultural,´polític i social Propietari del local del Círcol Cubellenc, era un dels principals animadors de les activitats culturals d´aquesta entitat. Durant la guerra va ser regidor per ERC i desprès de la contesa tant ell com el local que regentava patiren la repressió franquista. Des de 1986 hi ha un carrer dedicat al seu nom.
Juncà Calvet, Remigi Metge Polític i cultural Metge del poble, al seu voltant es produí un agre enfrontament entre els dos grups antagónics del poble. d´idees esquerranes, al final acabà integrant-se a la societat que representava el sector conservador del poble, l´Aliança, des d´on va fomentar activitats culturals per als infants. Va ser assassinat el 29 de juliol de 1936. Acabada la guerra, l´Ajuntament li dedicà un carrer.
Aviñó Socias, Llorenç Administratiu Polític i cultural Un dels principals impulsors del Grup Cultural Cubellenc, que disposava d´una biblioteca própia i tenia com a objectiu fomentar la lectura entre els seus socis. Durant la guerra va ser regidor pel POUM. Anys desprès de la guerra va muntar, a Cubelles, una fàbrica de guants. Des de 2001 hi ha un carrer dedicat al seu nom.
Cona Castellví, Melcior Pagés Polític i social Va ser jutge de pau i regidor per ERC.
Almirall Guasch, Abdon Pagés i poeta bohemi Cultural i social Es tracta d´un personatge peculiar que desprès de treure’s la carrera de Magisteri va optar per fer una vida marginal. No obstant aixó, era un creador d´opinió que escrivia sovint a Democracia, l´órgan dels republicans federals. Col•laborava amb el Cor l´Espiga fent versos satírics que es cantaven per les caramelles. Va ser un dels voluntaris catalans a la Gran Guerra (1914-1918). Desprès de la Guerra Civil, va ser el primer que va començar a escriure en català al programa de la Festa Major. Des de 2001 hi ha un carrer dedicat al seu nom.
Rovirosa Guasch, Josep Pagés Polític Va ser alcalde entre 1935 i 1936, quan l´Estatut havia estat suspés. Estava vinculat a la candidtura próxima a la Lliga. Desprès de la guerra va ser el primer alcalde, encapçalant la Comissió Gestora que hi haguè a l´Ajuntament entre 1939 i 1945.

5. Conflictes (aldarulls, manifestacions sabotatges, vages…)

Conflicte (10) Tipus(11) Data Breu descripció
l´incident mès remarcable va ser conegut com (els Agrícola Novembre de 1933 Una disputa entre el propietari de Mas d´en Pedro, Josep Marsè Mestres, i el rabassaire Joan Alba Just es saldà de manera tràgica. Alba disparà un tret de pistola a Jaume Marsè Soler, fill del propietari, que morí a l´acte. Marsè, que havia estat regidor de Cubelles, era conegut com el (paleta de Cunit) i tambè el rabassaire era d´aquesta població. l´incident portà molta cua, ja que els sindicats es posaren del costa d´Alba i la premsa conservadora, ès clar, de Marsè.
Desnonaments Agrícola 1935 Segons una publicació de la Unió de Rabassaires que portava per títol (Els Desnonaments Rústics a Catalunya) (Barcelona, 1935), a Cubelles es donaren cinc casos de desnonaments de parcers per part dels respectius propietaris.
l´afer Juncà polític/social 1934-36 El Dr. Remigi Juncà fou destituït del càrrec de metge local pel govern municipal d´ERC. El grup opositor de la Lliga farà costat a Juncà i aixó serà motiu d´un destacat enfrontament polític que incrementarà la divisió social al poble.

6. Visites al municipi de figures destacades

Nom Data Motiu
Francesc Macià i `Llussà 10 de maig de 1931 Retornava a Barcelona, des de Lleida, i es va aturar en diverses poblacions, entre elles Cubelles. A la carretera, fou rebut per les autoritats i per una gran quantitat de cubellencs, entre ells els ens i les nenes de l´escola, acompanyats per llurs mestres.
Diputació Barcelona...