Castellví de la Marca

abril de 1931 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Rius Roig, Antonio PRR pagés
Alcalde Alzina Planas, Daniel 5 maig 1932 Alcalde, ja que el Pau Campanera (esta delicat de salut). Alcalde durant el primer periode franquista.
TA1 Gallart Rius, Juan PRR pagés
TA2 Alsina Planas, Daniel PRR pagés Fou alcalde al maig del 1932. Ja que el Pau Campanera estava delicat de salut. Alcalde durant el primer periode franquista
Regidor Casanovas Roca, Pedro PRR pagés
Regidor Bolet Galofrè, Jaime PRR pagés
Regidor Campanera Montserrat, Pablo PRR pagés 3 maig 1931 alcalde del consistori
Regidor Arnabat Rosell, Magin PRR pagés
Regidor Flo Martí, Juan feber del 1933 hi haguè canvi de sectretari pel Juan Català Catà
Regidor Català Catà, Juan succei a Juan Flo Martí a partir del febrer del 1933.

febrer de 1934 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Gallart Morató, Pere UGT
Regidor Bolet Urpí, Antonio U de R
Regidor Casals Servós, Pere ERC
Regidor Casas Casanovas, Joan
Regidor Elias Sans, Joan U de R
Regidor Esplugas Palè, Jaume
Regidor Sogas Solè, Josep
Regidor Casanellas Montal, Pasqual UGT

octubre de 1934 a febrer de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Casanellas Montal, Pascual
Regidor Casas Casanovas, Joan ERC

febrer de 1936 a juliol de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Gallart Morató, Pere UGT
TA1 Casals Servós, Pere ERC
TA2 Elias Sans, Joan
Regidor Sogas Solè, Josep
Regidor Bolet Urpí, Antonio U de R

gener de 1935 a febrer de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Urpí Benach, Pere Del 16 de desembre del 35 al febrer del 36
TA1 Mañe Marimon, Magi PRR pagés Del 16 de desembre del 35 al febrer del 36
TA2 Planas Tort, Federic Del 16 de desembre del 35 al febrer del 36
Regidor Casas Casanovas, Juan ERC Del 16 de desembre del 35 al febrer del 36
Regidor Casas Recasens, Antonio Del 16 de desembre del 35 al febrer del 36
Regidor Soler Sumoi, Juan Del 16 de desembre del 35 al febrer del 36
Regidor Casanellas Montal, Pascual Del 16 de desembre del 35 al febrer del 36
Regidor Calaf Olivella, Vicens PRR pagés

octubre 1934 – març 1935

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Mañe Marimon, Magi PRR pagés

Abril de 1933 al gener de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Gallart Morató, Pere UGT paleta
Regidor Casas Casanovas, Joan ERC
Regidor Casals Servós, Pere ERC

3.1 Politiques

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Partit Radical República 16 març 1932 1933 1932 president fou Magi Mañe Marimon 1933 fou en Pere Rius 1934 en Pere Casas

3.2 Sindicals

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
UNIÓ DE RABASSAIRES 0

3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
El Progresso 12 febrer 1935 c/Pau Torres i Picornell 0 1937 es crea la Caixa Rural
La Fraternitat del Castell 1925 0 En tenim referencia documental fins el 1931
Mutua Castellvinense y Agricola 1925 0 En tenim notícies fins el 1931

3.5 Ateneus, centres, societats…

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
SOCIETAT CORAL L’ALMUNIENCA 7/2/1932 0

3.6 Altres

Nom Tipologia Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
La Cooperativa de la Almunia 0 Aquesta entitat evoluciona de cooperativa a societat cultural responsable de fer el ball de Festa Major i altres actes festius

4. Cens de protagonistes de la vida pública

Cognoms, Nom Ofici Ambit d’actuació (9) Tasca destacable
Alsina Planas, Daniel Pagés Alcalde. Crea el Partit Radical de Castellví de la Marca. Alcalde del municipi en diferents moments: durant la Republica i fou el primer alcalde del periode franquista.
Gallart Morató, Pere pagés Alcalde Alcalde del municipi durant la Republica. Detingut pels Fets d´octubre del 1934. s´exilia a França i tot seguit s´estabi a l´Argentina.

5. Conflictes (aldarulls, manifestacions sabotatges, vages…)

Conflicte (10) Tipus(11) Data Breu descripció
Confiscacions de terres i masies Social Es confiscaren les masies d´Estalella i d´Olivella, així com la rectoria de la parroquia de Castellví
Accions contra el patrimoni cultural 4 d´agost del 1937 Explosions de carregues explosives al Castellot, torre de la Marca Hispanica documentat del segle X
Sabotage contra el Consistori sabotatge maig 1932 Explosions contra la Casa Consistorial
Diputació Barcelona...