Bonastre

abril de 1931 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Ilari Mercader, Joan Continua fins a l´octubre de 1934 a causa de la impugnació de les eleccions de gener de 1934
TA1 Sarra Baldrich, Julià Continua fins a l´octubre de 1934 a causa de la impugnació de les eleccions de gener de 1934
TA2 Mas Godall, Joan Continua fins a l´octubre de 1934 a causa de la impugnació de les eleccions de gener de 1934
Regidor Galofré Batet, Josep Continua fins a l´octubre de 1934 a causa de la impugnació de les eleccions de gener de 1934
Regidor Mercader Roca, Josep Continua fins a l´octubre de 1934 a causa de la impugnació de les eleccions de gener de 1934
Regidor Mercader Serramia, Joan Continua fins a l´octubre de 1934 a causa de la impugnació de les eleccions de gener de 1934
Regidor Sanabra Sanroma, Joan Continua fins a l´octubre de 1934 a causa de la impugnació de les eleccions de gener de 1934

febrer de 1936 a juliol de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Ilari Mercader, Joan Dimiteix del càrrec el mateix dia que se’l nomena, al.legant ocupacions, i passant a ser regidor, Sanitat, Beneficiència i Instrucció Pública, Foment, Finances
TA1 Sarra Baldrich, Julià També dimiteix del càrrec per ocupacions, passa a ser regidor, Governació
TA2 Mas Godall, Joan Alcalde, per la dimissió de l´anterior
Regidor Galofré Batet, Josep Governació, Sanitat, Beneficiència i Instrucció Pública, Finances, Síndic
Regidor Mercader Roca, Josep TA1, per la dimisió de l´anterior, Foment
Regidor Mercader Sarramia, Josep Sense cartera, cesat el 27 de juliol
Regidor Sanabra Serramia, Joan Sense cartera, cesat el 27 de juliol
Regidor Ivern Gibert, Josep Nomenat a proposta de l´alcalde el 19 de febrer; dimiteix el 2 de març

novembre de 1935-febrer de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Sanabra Sanroma, Joan
TA1 Figueres Rovira, Josep Allistament, Polícia Urbana i Rural i Obres Públiques. Finances
TA2 Figueres Ilari, Joan Sanitat, Beneficiència i Intruccció Pública
Regidor Duch Bolet, Antoni Sanitat, Beneficiència i Intruccció Pública
Regidor Ivern Mayner, Josep Allistament, Polícia Urbana i Rural i Obres Públiques. Finances
Regidor Torner Godall, Pere Sense cartera, o potser no va arribar a ser regidor. El Governador General de Catalunya els va nomenar a tots ells però després, ells mateixos votaren els càrrec d´alcalde i de tinent d´alcalde.

Octubre 1934-Novembre 1935

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Sanabra Sanroma, Joan Nomenats pel Coronel Comandant Militar de Tarragona
Regidor Mercader Sarramia, Joan
Regidor Figueres Rovira, Josep 18 d´octubre de 1934: sense efecte, per no haver sigut regidor de les minories en l´anterior legislatura.

3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Sindicat Agricola i Caixa rural Carrer Esgesia 0
Sindicat Agricola de Sant Isidre Major, 9 0

3.5 Ateneus, centres, societats…

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Societat Recreativa Germanor 1930 Muralla, 32 0
El sindicat 0

4. Cens de protagonistes de la vida pública

Cognoms, Nom Ofici Ambit d’actuació (9) Tasca destacable
Torner Roca, Joan politic Cap de llista per ERC a les eleccions de 1934
Gibert Guixens, Josep politic Candidat per ERC a les eleccions de 1934
Gibert Roca, Josep politica Candidat per ERC a les eleccions de 1934
Pie Sole, Joan politica President local ERC el 1934
Sanroma Gibert, Joan politica Candidat per Nacionalista Republicana a les eleccions de 1934

5. Conflictes (aldarulls, manifestacions sabotatges, vages…)

Conflicte (10) Tipus(11) Data Breu descripció
Anul·lació eleccions 1934 Politic i manca de col·laboració de la població 15 juliol 1934 Com ja hem explicat les eleccions de 1934 foren anul·lades, la qual cosa comporta la continuïtat en els càrrecs dels qui els havien ocupat el 1931. Mes endavant, Alcalde i els regidors decideixen dimitir dels seus càrrecs perquè els ciutadans no col·laboren, amb la voluntat, al manteniment dels dements del poble al Institut Pere Mata de Reus. Aquesta manca de col·laboració ciutadana es interpretada com una manca de confiança i pel temps que fa que no es renova l’ajuntament. No els devia ser acceptada dita dimissió o no es tingué temps de dur-la a terme.
Conciliacions entre propietaris i parcers Econòmic i social 31 octubre – 21 novembre 1934 l´Alcaldia de Bonastre fa de mitjancera entre pagesos i propietaris per tal de liquidar les rendes pendents del contractes retingudes a l’empara de la Llei de contractes de conreu. Aquestes (conciliacions) es feien a petició del propietari i sota els auspicis de l’ordre del governador militar de la província de 25 d´octubre de 1934. Només feia referència a les collites retingudes de l´any 1934, i en cap cas a les retingudes des de 1931, que seguiren via jutjat. En aquest municipi, les conciliacions es realitzen entre els dies 31 d´octubre i 21 de novembre. Foren 19 en total, sota la mediació de l´Alcalde Joan Sanabra Sanromà i es reclament 792,5 pessetes, 695 kg d´avellanes i un quintar de garrofes. De les conciliacions 6 queden sense acord per diversos motius: per disconformitat en el preu de la liquidació o en la part que han de pagar segons el contracte estipulat, o per disputes entorn a la collita d´aquell any.
Diputació Barcelona...