Bellvei

febrer de 1934 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Mañè Urgel, Joan ERC 24 pagés
TA1 Vives Mañè, Feliu ERC 52 pagés
TA2 Clavè Milà, Pere ERC 30 pagés
Regidor Sans Pujol, Lluís ERC 53 pagés
Regidor Vidal Solè, Venanci Lliga 31 pagés
Regidor Armajach Ventosa, Joan Lliga 47 pagés
Regidor Montserrat Pons, Ramon pagés Fou regidor suplent
Regidor Huguet Escardó, Doménech pagés Fou regidor suplent

febrer de 1936 a juliol de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Mañè Urgell, Joan 26 pagés
TA1 Vives Mañè, Feliu
Regidor Clavè Milà, Pere 32 pagés
Regidor Vidal Solè, Venenci 33 pagés
Regidor Armajach Ventosa, Joan 39 pagés

Maig 1935 – febrer 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Vidal Solè, Venanci 32 pagés
TA1 Sans Romeu, Josep 41 pagés Foment i Cultura i Polícia
Regidor Armajach Ventosa, Joan 38 pagés Hisenda i Sanitat i Cementiri
Regidor Vila Vidal, Josep 40 hisendat Governació i Hisenda, síndic de quintes
Regidor Vidal Sans, Conrad 34 hisendat Governació i Polícia
Regidor Rius Suau, Antoni 49 pagés Foment i Cultura i Sanitat i Cementiri

octubre de 1934 a maig de 1935

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Vidal Solè, Venanci Lliga Comissió gestora designada pel Comandant Militar 31 Pagés
TA1 Armajach Ventosa, Joan Lliga Comissió gestora designada pel Comandant Militar 47 pagés
TA2 Güell Castellví, Antoni Comissió gestora designada pel Comadant Militar d 48 pagés

Abril 1931 al abril 1933

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Castellví Mañè, Domingo ERC 60 pagés Per majoria absoluta. Per llei de 30 de decembre de 1932 l´alcalde i regidors escollits l´abril de 1931 es veuen obligats a cessar, el 24 de gener de 1933, sent substituïts per una comissió gestora de tres homes. El 29 de gener de 1933, per ordre del Governador Civil de Tarragona tornen a reintegrar-se als seus càrrecs els escollits l´abril de 1931. A l´abril de 1933 seran substituïts definitivament per una segona comissió gestora (per llei de 25 de març de 1933).
TA1 Papiol Huguè, Josep ERC 46 pagés Foment i política
Regidor Suau Miravent, Gregori ERC 36 pagés Governació, instrucció pública i Síndic
Regidor Pujol Marcillas, Josep ERC 35 Pagés Hisenda i Cementiri
Regidor Vidal Huguet, Magí ERC 37 pagés Hisenda i instrucció pública
Regidor Miravent Sendra, Aleix Lliga 30 pagés Governació i Cementiri.
Regidor Huguet Miró, Pere Lliga 29 Pagés Foment i polícia

24 de gener 1933 al 29 de gener de 1933

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Rovira Pardo, Antoni Comissió gestora; llei de 30 de desembre de 1932 27 Mestre d´escola
Regidor Güell Solè, Josep Comissió gestora; llei de 30 de desembre de 1932 29 fuster
Regidor Vives Carreres, Pere Comissió gestora; llei de 30 de desembre de 1932 28 pagés

Abril de 1933 al gener de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Malivern Castellví, Josep Comissió gestora per llei de 25 de març de 1933 33 pagés
Regidor Rius Nin, Pau Comissió gestora per llei de 25 de març de 1933 39 pagés
Regidor Mañè Mañè, Pere Comissió gestora per llei de 25 de març de 1933 32 pagés

3.2 Sindicals

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Patronal Existia ja el 1920 C/ Fermín i Galán, 12 30 21 de novembre de 1931: la Guardia Civil de Calafell requisa tot tipus d´armes, menys les de caça, la qual cosa soposà el desarmament de dit Somaten. 10 d´octubre de 1934: el somaten es torna a reorganitzar.
Sindicat de Treballadors Agrícoles 1918 C/ Carretera, 5 214 La Societat aglutinà tots els sectors esquerrans i de centre. El local havia sigut construït amb l´esforç personal de tots els socis. Tenia una taberna, sala de ball, teatre, cinema…

4. Cens de protagonistes de la vida pública

Cognoms, Nom Ofici Ambit d’actuació (9) Tasca destacable
Solè Altet, Jaume pagés local Amb 46 anys l´any 1931, havia sigut diferents cops regidor a l´Ajuntament de Bellvei. Fou soci fundador i primer secretari de la Societat de Treballadors Agrícoles. El mateix 1931 arran de la dimissió de Josep Vidal i Huguet com a Dipositari dels Fons Municipals, el substituí. Sabia llegir i escriure i era un home que sabia fer-se escoltar; rabasser i afiliat a la CNT, sempre es mostrà moderat.
Torrents Rossell, Josep pagés local Junt amb Llorens Torrents i Cucurella i Salvador Solè i Suau, es presentà a les eleccions municipals de 1934 pel BOC, peró no tingueren el suficient nombre de vots per poder ser regidors. La tasca política del Josep, peró, transcendirà l´àmbit local. Andreu Mayayo Artal n´escriguè una biografia, Josep Torrents (1899-1943), pagés de Bellvei del Penedès, dirigent agrari català. Ed. El Médol,Tarragona, 1988
Armajach Ventosa, Joan pagés local El Joan fou un destacat lider polític local defensor de les tesis dretanes, a les qué va representar tant democràticament (eleccions de 1934 i 1935) com per imperatiu de la superioritat (comissió gestora de 1934).
Fonts Vidal, Josep Pagés Local (ès de les Casetes de la Gornal) Potser era encara molt jove per considerar-lo un protagonista, peró si cal dir que tinguè una precoç consicéncia política, i que seguí el mateix camí polític que Josep Torrents, al qui considerava un mestre, junt amb el seu avi. Fou un dels nostres mès destacats informants fins qué morí el 2007
Galofrè Barril, Médir ferrer local Fou Jutge de Pau o Municipal durant els anys de la República.
Urgell Figueres, Josep Secretari de l´Ajuntament local Sent fill de Bellvei, el Josep fou secretari de l´Ajuntament de Bellvei des de l´any 1884 i fins el 14 de març de 1936, en qué va morir.
Vives Carreres, Pere pagés local Afiliat a la Unió de Rabassàires, fou escollit per representar-los en la comissió gestora que es formà el 1933. L´any 1936 tornà a ser regidor, aquest cop escollit per eleccions democràtiques.
Suau Miravent, Gregori pagés local El Gregori fou regidor de l´Ajuntament l´any 1931, peró s´havia fet valdre com a representant dels pares a la junta d´Ensenyament, on aportà valuoses idees.
Miravent Romeu, Doménech pagés local Jutge municipal. Políticament fou de tendéncia dretana, fins que els fets d´octubre de 1934, el feren canviar la visió.
Diputació Barcelona...