Banyeres del Penedès

15 abril 1931

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Ventosa Lloret, Magí Comitè Republicà Revolucionari 52 Carnisser Fan dimitir l´Alcalde anterior Joan Urgell Figueras i els consellers Josep Mª Ventosa Oliva i Josep Mª Ribosa Riambau. Ell havia estat elegit per sufragi el 12 d´abril amb un vot.
Regidor Inglada Urgell, Joan Comitè Republicà Revolucionari 61 Pagés
Regidor Cañas Ventosa, Josep Comitè Republicà Revolucionari 57 Pagés
Regidor Ventosa Pie, Arcadi Comitè Republicà Revolucionari 30 Pagés

abril a juliol de 1931

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Ventosa Lloret, Magí Comité Republicà Revolucionari 52 Carnisser El Comité nomena un ajuntament i es constitueix a partir del dia 16 d´abril. Ostenta el càrrec de President. l´únic que havia estat elegit per sufragi, tot i que nomès per un vot.
Regidor Cañas Ventosa, Josep Comité Republicà Revolucionari 57 Pagés Ostenta el càrrec de vocal tant ell com els següents.
Regidor Rovira Mestre, Pau Comité Republicà Revolucionari
Regidor Ventosa Pie, Arcadi Comité Republicà Revolucionari 30 Pagés
Regidor Güell Calaf, Joan Comité Republicà Revolucionari 37 Pagés
Regidor Guasch Guxens, Joan Comité Republicà Revolucionari 56 Pagés
Regidor Guasch Viñas, Marcel·lí Comité Republicà Revolucionari 53 Jornaler

Juliol de 1931 a gener de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Pie Raspall, Magí Republicà independent 41 Pagés Es persona Mariano Garcia Bravo, delegat del Governador de la Província i dóna possessió als consellers; a tots excepte a Magí Ventosa Lloret, que s´havia constituït com a President en l´ajuntament anterior, nomenat pel Comité.
TA1 Cortiada Ràfols, Joan Republicà independent 45 Pagés Procurador síndic. Comissions de governació, cementiri i junta de camins.
TA2 Prats Ventura, Llorenç Republicà independent 50 Propietari; pagés Procurador Síndic suplent. Comissions de Governació, junta de camins i dipositari.
Regidor Janè Tort, Camil Republicà independent 44 Pagés Comissions de Foment i Junta de la 1ª ensenyança.
Regidor Ventosa Oliva, Josep Maria Republicà independent 29 Propietari Comissions d´Hisenda i junta de la 1ª ensenyança. Junta local d´instrucció pública.
Regidor Tort Martí, Jaume Republicà independent 39 Ramader Comissions d´hisenda i cementiri.
Regidor Inglada Vidal, Antoni Republicà independent 59 Pagés; propietari Comissió de foment.

12-14 d´abril de 1931

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Pie Raspall, Magí Republicà independent 41 Pagés No arriben a constituïr l´Ajuntament sinó que pren el seu lloc el Comitè Revolucionari; per tant, encara no s´havien determinat els càrrecs.
Regidor Janè Tort, Camil Republicà independent 44 Pagés Elegit per 108 vots de 110 possibles.
Regidor Cortiada Ràfols, Joan Republicà independent 45 Pagés Elegit per 107 vots de 110 possibles.
Regidor Ventosa Oliva, Josep Maria Republicà independent 29 Propietari Elegit per 107 vots de 110.
Regidor Tort Martí, Jaume Republicà independent 39 Ramader Elegit per 106 vots de 110 possibles.
Regidor Prats Ventura, Llorenç Republicà independent 50 Pagés Elegit per 8 vots
Regidor Inglada Vidal, Antoni Republicà independent 59 Pagés; propietari Elegit per 5 vots.
Regidor Ventosa Lloret, Magí 51 Propietari Elegit per 1 vot; no entrarà a formar part de l´ajuntament

febrer 1934 – juliol 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Pie Raspall, Magí Lliga Grup administratiu (Societat Nova de Banyeres) 44 Pagés Renuncia a l´alcaldia el dia 21 de maig de 1936. Ocupa el seu lloc en Pau Rovira Mestre. A partir d´aleshores serà regidor i a partir del 30 de maig formarà part de la Comissió de governació.
Alcalde Cañas Ventosa, Josep ERC Centre Republicà Nacionalista 44 Pagés Suplent. Per poder ser elegit com a Alcalde, el 25 de maig de 1936, va renunciar com a conseller suplent el tercer de la llista per ERC, Joan Guasch Guxens. A conseqüéncia d´aixó, Josep Canyes Ventosa ès nomenat conseller i el mateix dia nomenat alcalde. l´alcaldia quedaria finalment composta a parts iguals per membres de la Lliga i d´ERC, tot i que l´Alcaldia seria per ERC.
TA1 Ventosa Oliva, Josep Maria Lliga Grup administratiu (Societat Nova de Banyeres) 32 Propietari Ostenta el càrrec d´alcalde segon. Síndic a partir del 9 de març de 1935. Renuncia al càrrec el dia 21 de maig de 1936. Ocupa el seu càrrec Josep Sanahuja Marcas. A partir d´aleshores serà regidor i a partir del 30 de maig formarà part de la Comissió d´hisenda.
Regidor Sanahuja Marcas, Josep ERC Centre Republicà Nacionalista 49 Pagés Comisió de Foment. Ocupa el càrrec d´Alcalde segon des del 21 de maig de 1936. A partir del 30 de maig formarà part de la Comissió de foment.
Regidor Guasch Cañas, Joan Lliga Grup administratiu (Societat Nova de Banyeres) 49 Pagés Comissió de Foment
Regidor Rovira Mestres, Pau ERC Centre Republicà Nacionalista Alcalde des del 21 de maig de 1936 fins el 25 de maig de 1936: al·lega que n es podia ocupar de càrrec al ser de la companyia del ferrocarril

3.1 Politiques

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Associació republicana 12/06/1931 0 Segons el registre d´associacions de l´AHT.
Societat nova de Banyeres, Grup administratiu de la 1933-1934? Societat nova 0 Grup polític format per a presentar-se a leseleccions de febrer de 1934. Vinculat a la LLiga, varen guanyar efectivament aquestes eleccions.

3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Cooperativa agrícola de Banyeres 1911 Carretera de Llorenç a l´Arboç 0 Creada com a magatzem d´adobs i cereals, i botiga de comestibles. Tambè era un celler d´elaboració própia. De la cooperativa tan sols n’ ha quedat el celler, fundat el 1917, mentre que on hi havia el magatzem d´ adobs i comestibles es van tancar, i actualment hi ha el nou Ajuntament (plaça de l´ ajuntament)
Unió banyerenca 17/12/1927 60 Segons el registre d´associacions de l´AHT. El montepio de la societat tè 60 socis al 1931 i compta amb 350 pessets de fons.
Agricultors Rabassaires 10/11/1931 0 J. Marcas (1931). Secretari: Arcadi Ventosa Es celebra l´acte de constitució a l´escola de nens de Banyeres el dia 22 de novembre. Segons el registre d´associacions de l´AHT.

3.5 Ateneus, centres, societats…

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Societat Nova 18/03/1925 65 Finalitat cultural i de socors mutus dels seus associats. Fundació segons els registre d´associacions de l´AHT. El president al 1931 era Joan Urgell Figueras i disposava de 1237,90 pessetes. s´ha mantingut fins a l´actualitat.
Ateneu banyerenc 19/04/1933 0 Segons els registre d´associacions de l´AHT.
Federació de societats recreatives del Baix Penedès 20/12/1931 0 Segons el registre d´associacions de l´AHT.

4. Cens de protagonistes de la vida pública

Cognoms, Nom Ofici Ambit d’actuació (9) Tasca destacable
Carvajal Hurtado de Mendoza, Maria Propietaria de Sabartès Social i económic Esposa del (conde del Assalto). Propietaria de Sabartès, destaca pels conflictes judicials que tè amb els parcers que li retenen parts de la collita, sobretot de Banyeres i de Llorenç per proximitat. En la reclamació de rendes que es fa davant de l´alcalde entre l´1 de novembre i l´1 de desembre, les que genera la propietaria representen les 2/3 parts (un total de 31 demandes). En l´aspecte judicial, endega molts judicis per a recuperar les rendes del 1931 a 1933, al·legant, per exemple, la voluntat expressa de treballar el terreny quan estava vivint a Madrid.

5. Conflictes (aldarulls, manifestacions sabotatges, vages…)

Conflicte (10) Tipus(11) Data Breu descripció
Oposició a la manifestació feijocista Polític i social 25 de març de 1936 Convocatória contra la manifestació feijocista del dia 25 de març de 1936. Convoquen a tota la comarca. Finalment varen suspendre l´acte per la oposició que es va generar: la pressió sobre el governador i aquest sobre l´alcalde, que la va acabar suspenent. Cal recordar que l´ajuntament era de dretes. Hi ha un fulletó amb el boicot a la convocatória dins la Causa General.
Conciliacions entre pagesos i propietaris Social i económic 1934 l´Alcaldia de Banyeres fa de mitjançer entre pagesos i propietaris per tal de liquidar les rendes pendents del contractes retingudes a l´ampara de la Llei de contractes de conreu. Aquestes (conciliacions) es feien a petició del propietari i sota els auspicis de l´ordre del governador militar de la província de 25 d´octubre de 1934. Nomès feia referéncia a les collites retingudes de l´any 1934, i en cap cas a les retingudes des de 1931, que seguiren via jutjat. A Banyeres es varen realitzar 57 conciliacions, entre 50 parcers i 5 grans propietaris. La promotora principal (31 conciliacions) fou la propietària de Sabartès Na Maria Carvajal Hurtado de Mendoza. Les quantitats reclamades en total van ser de 7801,25 ptes en efectiu; 701 kg d´avellanes, 160 de garrofes i 8 càrregues de vi. Altres municipis on es realitzaren aquests tipus de conciliacions (i que conservem la documentació) són: Arboç, Masllorenç, Bonastre, Sant Jaume dels Domenys i la Bisbal del Penedes
Impuganció de les eleccions d´abril de 1931 Polític abril 1931- juliol 1931 Impugnació de les eleccions per membres de la Unió Banyerenca. Formen un Comitè revolucionari i no deixen prendre possessió als electes, fins que finalment arriba l´ordre definitiva del governador de la província. Sembla ser que la impuganció no es va fer per la via legal i no va ser vàlida.
Diputació Barcelona...