Albinyana

abril de 1931 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Nin Casellas, Joan 30 Pagés Conegut amb el sobrenom de (Jan del boter)
TA1 Navarro Coll, Joan 33 Pagés Conegut amb el sobrenom de (Met de les Peces)
TA2 Nin Ràfols, Joan 42 Pagés Conegut amb el sobrenom de (Diablo)
Regidor Ribas Jovè, Josep 41 Flaquer Conegut amb el sobrenom de (Jepet de la Sala)
Regidor Riambau Palau, Isidre 30 Pagés Conegut amb el sobrenom de (Perutxo). Ocupa el càrrec de Regidor Síndic.
Regidor Casellas Mañè, Ramon 37 Pagés Conegut amb el sobrenom de (Valentí Po).
Regidor Vidal Banach, Joan 29 Paleta Conegut amb el sobrenom de (Jan Vicenta)
Regidor Mañè Janè, Salvador 44 Pagés Conegut amb el sobrenom de (Arlà)

febrer de 1934 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Nin Casellas, Joan ERC Centre Republicà Catalanista d´Albinyana 33 Pagés Conegut amb el sobrenom de (Jan del Boter)
TA1 Saperas Rovira, August ERC Centre Republicà Catalanista d´Albinyana 42 Pagés Conegut amb el sobrenom de (Maginet)
Regidor Cañellas Mas, Josep ERC Centre Republicà Catalanista d´Albinyana 34 Pagés Conegut amb el sobrenom de (Puvilla)
Regidor Casellas Mañè, Ramon ERC Centre Republicà Catalanista d´Albinyana 40 Pagés Conegut amb el sobrenom de (Valentí Po)
Regidor Janè Rovira, Joan ERC Centre Republicà Catalanista d´Albinyana 35 Pagés Conegut amb el sobrenom de (Po)
Regidor Amigó Amigó, Josep ERC Centre Republicà Catalanista d´Albinyana 38 Pagés Conegut amb el sobrenom de (Ermità)

febrer de 1936 a juliol de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Saperas Rovira, August 44 Pagés Conegut amb el sobrenom de (Maginet)
TA1 Cañellas Mas, Josep 36 Pagés Conegut amb el sobrenom de (Puvilla)
Regidor Nin Casellas, Joan 35 Pagés Conegut amb el sobrenom de (Jan del Boter)
Regidor Janè Rovira, Joan 37 Pagés Conegut amb el sobrenom de (Po)
Regidor Casellas Mañè, Ramon 42 Pagés Conegut amb el sobrenom de (Valentí del Po).

desembre de 1934 a gener de 1935

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Miró Mañè, Ramon 39 Pagés Conegut amb el sobrenom de (Ganso). En aquest periode, l´ajuntament sols està format per l´Alcalde-gestor.

gener de 1935 a febrer de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Casellas Mata, Joan 40 Pagés Conegut amb el sobrenom de (Nicolau)
TA1 Nin Ràfols, Joan 46 Pagés Conegut amb el sobrenom de (Diablo)
Regidor Navarro Coll, Joan 36 Pagés Conegut amb el sobrenom de (Met de les Peces). Formarà part de l´ajuntament fins el maig de 1935, moment en el qual serà substituït per Magí Mercadè Amigó
Regidor Casellas Garriga, Josep 47 Carter Conegut amb el sobrenom de (Jepet de la Canal)
Regidor Nin Tutusaus, Bartomeu 31 Pagés Conegut amb el sobrenom de (Ton del Pulido)
Regidor Mercadè Amigó, Magí 56 Pagés s´incorporà a partir del maig de 1935 en substitució de Joan Navarro Coll. Es conegut amb el sobrenom de (Jan del Casals)

3.5 Ateneus, centres, societats…

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Centre Republicà Catalanista (La Bunya) 1927 Carrer Nou, cal Silet 100 l´any 1934 presentaren una llista a les eleccions municipals, adherits a ERC.
Societat Recreativa Unió Albinyanenca (SRUA) 1927 Carrer Bonastre 93 Dita (La Grapa). Era d´esquerres.
Centre católic d´Albinyana Baixos de la rectoria 0 s´hi havien fet funcions de teatre.

3.6 Altres

Nom Tipologia Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Germandat de Sant Josep Socors mutus 19 de març de 1887 Albinyana 0 La seva finalitat principal era ajudar económicament els seus socis quan estaven malalts o havien tingut un accident laboral.
Germandat de Sant Isidre Socors mutus 1887 Les Peces 0

4. Cens de protagonistes de la vida pública

Cognoms, Nom Ofici Ambit d’actuació (9) Tasca destacable
Simón Bacigalupe, Alfredo Metge 1931: exercia com a titular d´Albinyana sense estar inscrit en el col·legi de Metges de Tarragona, per la qual cosa se li obrí expedient sancionador per part del col·legi i fou expulsat del municipi.

5. Conflictes (aldarulls, manifestacions sabotatges, vages…)

Conflicte (10) Tipus(11) Data Breu descripció
Expedient contra l´exalcalde Isidre Arans Vidal Económic 1931 El 1931 se li obre un expedient sancionador a l´exalcalde Joan Nin Ràfols davant una suposada pérdua de diners. l´editorial Salvat envià certa quantitat de llibres i el pagament d´aquests no s´havia fet efectiu. Aquest conflicte arriba als jutjats de primera instància.
Expedient sancionador contra el secretari Antoni J 1931 Relacionat amb l´afer Salvat. s´obre un expedient sancionador de sou i feina contra el secretari Antoni Jovè Vergès per incompliment de la seva tasca en l´afer Salvat. El principal instigador ès el tinent d´alcalde Joan Nin Ràfols (Diablo)
Protestes per desatenció de l´Arrabal de Bonastre Económic i polític 1935 El veí Isidre Riambau Palau (Perutxo), es persona davant del ple municipal i protesta per la poca atenció de l´Ajuntament amb l´Arrabal de Bonastre, donat que en aquest lloc no hi havia faroles. Aquest veí amenaça l´Alcalde dient: (Tu nomès ets aquí pels quartos).
Expedient contra l´exalcalde Bartomeu Casellas Sap Económic 1932 s´obre un expedient contra l´exalcalde Bartomeu Casellas Saperas per tal de que respongui dels comptes municipals dels exercicis 1925 a 1927.
Diputació Barcelona...